Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa IOR – PIB rozpoczyna się już 10 lutego i potrwa do 12 lutego 2021 r. Zarejestrowanych jest już ponad 400 uczestników. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, wydarzenie jest realizowane online.

Baner Sesji IOR-2021_online.jpg
Baner Sesji IOR-2021_online.jpg

Jak poinformował nas Instytut swoją obecność potwierdzili m.in. Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Rady ds. rolnictwa i obszarów wiejskich przy Prezydencie RP, Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor GIORiN, Giuseppe Stancanelli, przedstawiciel EFSA.

Nowa nazwa na nowe czasy

Od tegorocznej edycji Sesja Naukowa IOR – PIB będzie organizowana jako Konferencja Ochrony Roślin. Nowa nazwa odzwierciedla tematykę, która od kilku już lat była podejmowana podczas Sesji oraz trend wspierany przez Unię Europejską.

Prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w Poznaniu Fot. PTWP
Prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w Poznaniu Fot. PTWP
– Temat ochrony roślin, jako podstawy nie tylko rolnictwa, żywienia ludności, ale przede wszystkim życia na Ziemi, był poruszany podczas spotkań sesyjnych od wielu lat. Jest to zagadnienie niezwykle istotne, ważne nie tylko z punktu widzenia gospodarczego, ale również środowiskowego. Nowe strategie wprowadzone przez Komisję Europejską: „Strategia na rzecz bioróżnorodności” oraz „Od pola do stołu” dotyczą między innymi tego zagadnienia. Wprowadzają jednak szereg zmian, na które rolnictwo, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE, musi się przygotować. Omówienie tej tematyki to jedno z zadań tegorocznej Konferencji – wyjaśnia prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB, organizatora wydarzenia.

Program skoncentrowany na przyszłości

Hasło wiodące tegorocznej Konferencji Ochrony Roślin brzmi: „Nowe strategie ochrony roślin”, ponieważ tematyka przewodnia będzie dotyczyć dwóch strategii: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”. Duża część wykładów i wystąpień będzie poświęcona m.in. zasadom optymalizacji zużycia środków ochrony roślin, wzrostowi znaczenia metod ochrony biologicznej w uprawach rolniczych, odmianom odpornym i tolerancyjnym na czynniki biotyczne i abiotyczne, a także nowoczesnemu obliczu rolnictwa, czyli jego cyfryzacji i robotyzacji w rolnictwie precyzyjnym.

>>> Szczegółowy program

Forum dyskusyjne „NAUKA – DORADZTWO – PRAKTYKA”

Ta cześć Konferencji będzie z kolei skoncentrowana na zagadnieniach związanych ze wspomaganiem decyzji w ochronie roślin rolniczych i ogrodniczych, które wiążą się bezpośrednio z realizacją Strategii KE.

Szczególnym punktem programu Konferencji Ochrony Roślin będzie też Jubileusz 70-lecia Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Rocznica ta zostanie uhonorowana okolicznościowymi znaczkami Poczty Polskiej.

Konferencja online i planowanie spotkań

Po zalogowaniu się do platformy, na której realizowana będzie Konferencja, uczestnik będzie miał dostęp do transmisji prowadzonych na żywo z dwóch sal konferencyjnych, na których będą odbywały się wykłady. Aby przejść do wybranej sali i wziąć udział w wykładzie, wystarczy kliknąć w odpowiedni przycisk. Można także zaplanować swój udział w poszczególnych prelekcjach, wykorzystując w tym celu moduł planowania w zakładce „Mój program” (pozwala na wygenerowanie indywidualnego programu konferencji). Platforma umożliwia również szybką i prostą organizację spotkań online, zastępujących tradycyjne rozmowy kuluarowe. Uczestnicy mogą zapraszać na wirtualne spotkania zarówno prelegentów, jak i innych uczestników, określając dokładnie godzinę i cel.

– Również autorzy prezentowanych podczas konferencji posterów będą mogli zorganizować spotkanie online i nagrać zapowiedź swojej prezentacji. Możliwe będzie także uruchomienie czatu z autorem posteru lub danym prelegentem i zadawanie im pytań na żywo. To duża przewaga w stosunku do konferencji realizowanych w tradycyjnej formule – podkreśla dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych w IOR – PIB.

Redakcja FARMER jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia.