Tegoroczną edycję Future of Farming Dialogue zorganizowano pod hasłem „Jutro należy do nas wszystkich”. W licznych panelach dyskusyjnych rozmawiano o tym, jak poprzez innowacje, zrównoważony rozwój i transformację cyfrową należy kształtować przyszłość rolnictwa.
– Przez następne 30 lat każdego roku na Ziemi będzie przybywać ponad 80 mln ludzi. Nasza planeta musi ich wyżywić. Tymczasem zasoby naturalne kurczą się. Dlatego my jako firma chcemy rolnikom dostarczać innowacyjne rozwiązania, by mogli produkować więcej, w sposób bardziej zrównoważony – podkreślił w słowie wstępu Liam Condon, członek zarządu Bayer i prezes działu Crop Science.

Innowacyjność jest zawsze ściśle powiązana z działalnością badawczo-rozwojową. Dlatego, jak podała firma Bayer, tylko w roku ubiegłym dokonano inwestycji o wartości 2,3 mld euro w badania i rozwój sektora Crop Protection (ochrony upraw).
– Szacujemy, że wartość ta wzrośnie do ponad 25 mld euro w ciągu najbliższej dekady. Obecnie ok. 7300 naukowców pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami w ponad 35 ośrodkach badawczo-rozwojowych i na ponad 175 stacjach hodowlanych – mówił w czasie swojego wystąpienia Bob Reiter, dyrektor działu badawczo-rozwojowego Crop Science.

Liam Condon, członek zarządu Bayer i prezes działu Crop Science (z lewej) oraz Bob Reiter, dyrektor działu badawczo-rozwojowego Crop Science Fot. A. Kobus
Liam Condon, członek zarządu Bayer i prezes działu Crop Science (z lewej) oraz Bob Reiter, dyrektor działu badawczo-rozwojowego Crop Science Fot. A. Kobus

SHORT CORN – CZYLI KUKURYDZA NISKIEGO WZROSTU

W ciągu dwóch dni debat i dyskusji padło wiele przykładów innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, które są owocem działalności badawczo-rozwojowej firmy Bayer. Jednym z najnowszych osiągnięć jest postęp w dziedzinie hodowli i nasiennictwa, w tym utworzenie zupełnie nowej platformy dla programu hodowlanego i stworzenie kukurydzy niskiego wzrostu tzw. short corn (kukurydza karłowa, tworząca słomę o ok. 30 proc. niższą od obecnych odmian). W przeciwieństwie do swojego wyższego kuzyna kukurydza karłowa jest mniej podatna na wyleganie (ważna cecha dla regionów nękanych huraganami). Krótsze rośliny są również odporne na zagęszczony siew, a dzięki tworzeniu mniejszej biomasy lepiej wykorzystują zasoby wody. Aktualnie zespoły badawczo-rozwojowe opracowują i testują w warunkach polowych zarówno odmiany kukurydzy tradycyjnej, jak i biotechnologicznej.
– Opracowanie tego wyjątkowego fenotypu stworzy nowe możliwości dla programów hodowlanych kukurydzy. Tym samym wyznaczy to nam zupełnie nowy standard w agrotechnice tej uprawy. Docelowo odmiany takie będą dawać większe plony z mniejszej jednostki powierzchni. W tym roku mogliśmy już obserwować naszego pierwszego mieszańca kukurydzy niskiego wzrostu w Meksyku – mówił Bob Reiter.

Zdjęcie przedstawia karłową kukurydza (po prawej) kontra powylegany tradycyjny mieszaniec, po tym jak przez centralną część stanu Illinois w lipcu przeszedł huragan Fot. A.Kobus
Zdjęcie przedstawia karłową kukurydza (po prawej) kontra powylegany tradycyjny mieszaniec, po tym jak przez centralną część stanu Illinois w lipcu przeszedł huragan Fot. A.Kobus

PRODUKTY NOWEJ GENERACJI

Bayer CropScience co roku dostarcza rolnikom rozwiązania ważne gospodarczo. W tym sezonie firma wprowadziła na rynek nową technologią ochrony zbóż – iblon. Technologia ta opiera się na fungicydzie bazującym na substancji czynnej z grupy SDHI (izoflucypram). Został on już zarejestrowany w Nowej Zelandii, docelowo także ma wspomagać ochronę zbóż w Europie. Kolejnym przykładem jest wprowadzenie technologii uprawy soi Inacta RR2-Pro, z której korzystają już rolnicy np. w Ameryce Południowej. Dzięki mniejszej wrażliwości soi na atak szkodników i wrodzonej odporności na herbicydy rolnicy z tamtych regionów mogą bez większych przeciwności stosować bardziej zrównoważone praktyki, jakie dają uproszczenia w uprawa roli (w tym siew bezpośredni). W ochronie soi pojawił się także nowy fungicyd Fox Pro, który zawiera trzy substancje czynne: trifloksystrobinę, protiokonazol oraz biksasen.

NOWY WYMIAR OCHRONY ROŚLIN

W ostatnim czasie sfinalizowano także umowę z biofarmaceutycznym podmiotem badawczym Arvinas w celu założenia spółki pod nazwą Oerth Bio (pierwszy człon nazwy wymawiany jako „Earth”, czyli „Ziemia”). Oerth Bio zajmować się będzie badaniem, jak białka degradacyjne znajdowane w roślinach i zwierzętach mogą chronić rośliny uprawne przed zagrażającymi szkodnikami czy chorobami. Zdaniem firmy rezultaty takiej współpracy nie tylko przyniosą wkład w opracowaniu nowych technologii ochrony w rolnictwie, lecz także mogą przynieść korzyści w działalność farmaceutycznej firmy.

CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWA

Zrównoważone, przyszłościowe rolnictwo powinno być kształtowane poprzez rozwój cyfryzacji.
– Nieważne, jak duża jest Twoja farma, rolnictwo musi poradzić sobie ze zmiennością systemu produkcyjnego. Świat nauki i rozwiązania cyfrowe dają nam bardzo duże możliwości. Dzięki cyfrowej platformie Climate FieldView można właściwie zarządzać własnym polem metr po metrze, a wydajność produkcji przenieść na kolejny poziom. Teraz mamy możliwości zbierania i analizowania tysiąca danych zebranych w gospodarstwie. Dane te przechowuje się w wirtualnej chmurze i można z nich tworzyć zawansowane mapy czy wykresy. Mój ojciec, jak zarządzał naszą rodzinną farmą, miał do dyspozycji praktycznie tylko zeszyt i kalkulator – podkreślił Sam Eathington, dyrektor naukowy The Climate Corporation.
Z platformy FieldView korzystają już rolnicy nie tylko za Oceanem. Jest dostępna także w wielu krajach Europy. W 2018 r. spółka The Climate Corporation wprowadziła również cyfrowe rozwiązanie dla drobnych producentów rolniczych – jest to aplikacja FarmRise.

ŚWIAT POTRZEBUJE DOSTĘPU DO INNOWACJI

Przez dwa dni wielokrotnie także dyskutowano na temat, jak duże znaczenie mają ochrona roślin i biotechnologia dla zrównoważonego rolnictwa. Czy da się bez nich produkować żywność i jednocześnie wyżywić ciągle rosnącą populację ludzi?
– Nie wrócę już do technologii uprawy, jaki praktykowali moi dziadkowie. Wdrażam innowacyjne rozwiązania, dzięki którym moje rolnictwo staje się bardziej zrównoważone i jednocześnie efektywne. Nie wyobrażam sobie jednak korzystania z najnowszych osiągnięć technicznych chociażby w uprawie bezorkowej, podpartej dodatkowo cyfrowymi rozwiązaniami, gdybyśmy nie mieli dostępu do glifosatu i osiągnieć biotechnologii w nasiennictwie – mówił podczas panelu dyskusyjnego amerykański rolnik.
W zderzeniu z potrzebami amerykańskich farmerów głos w jednym z paneli dyskusyjnych zabrała przedstawicielka rolników z Nigerii.

– Kiedy chronimy uprawy rolnika, chronimy o wiele więcej – przypominała światu prawdziwą wartość innowacji w rolnictwie Patience Koku, rolniczka z Nigerii. – Potrzebujemy praktycznych i konkretnych rozwiązań naszych problemów. Musimy zapewnić żywność dla populacji tu i teraz. Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony i biotechnologii czy odpowiednie regulacje prawne (czyli możliwość importu oraz uprawy roślin GMO) mogłyby tu pomóc.

Na temat przyszłości rolnictwa i potrzeby zrównoważonego działania debatowano także drugiego dnia konferencji. Zastanawiano się wspólnie, jak osiągnąć równowagę między ochroną roślin a produkcją żywności. Wielokrotnie odpowiadano także na pytania, co to znaczy działać w rolnictwie w sposób zrównoważony? Zdaniem niemieckiego rolnika uczestniczącego w debacie odpowiedź jest bardzo prosta. – Dziedzicząc ziemię od ojca, działaj tak, by jeszcze twoje wnuki przejmujące kontrolę na gospodarstwem były zadowolone z twoich poczynań.

Zdaniem większości uczestników debat, jak i słuchaczy ochrona roślin i biotechnologia mają duże znaczenie w przypadku tworzenia zrównoważonego rolnictwa przyszłości Fot. A.Kobus
Zdaniem większości uczestników debat, jak i słuchaczy ochrona roślin i biotechnologia mają duże znaczenie w przypadku tworzenia zrównoważonego rolnictwa przyszłości Fot. A.Kobus

Tylko postęp w rolnictwie może wyżywić rosnącą populację ludzi. W porównaniu np. z 1940 r. dzięki postępowi w rolnictwie obecnie potrzeba ok. 10-krotnej mniejszej powierzchni pola na wyprodukowanie 10 buszli kukurydzy (czyli ok. 250 kg ziarna)  Fot. A. Kobus
Tylko postęp w rolnictwie może wyżywić rosnącą populację ludzi. W porównaniu np. z 1940 r. dzięki postępowi w rolnictwie obecnie potrzeba ok. 10-krotnej mniejszej powierzchni pola na wyprodukowanie 10 buszli kukurydzy (czyli ok. 250 kg ziarna) Fot. A. Kobus