Na forum Unii Europejskiej od jakiegoś czasu trwa dyskusja nt. zdrowia pszczół i wpływu na nie substancji z grupy neonikotynoidów. EFSA przedstawiła raport w tej sprawie, z którego wynika, że nie ma powodów na wprowadzenia zakazu aplikacji tych środków w uprawach, trzeba jednak pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i uważność podczas ich aplikacji.

- Raport EFSA nie podważa zasadności stosowania neonikotynoidów, pokazuje natomiast jak niesłychanie istotne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas stosowania tych środków. Stosowane bezpiecznie neonikotynoidy nie mają wpływu na rodziny pszczele, więc EFSA w swoim raporcie dotychczas nie zakazała stosowania neonikotynoidów. Wskazała jednak na istnienie zagrożeń dla pszczół - skomentował raport dr Friedhelm Schmider - szef Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Zdaniem Anny Tulei z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, przy tej okazji zostały pominięte pewne badania jak np. monitoring pszczół , który był prowadzony przez wiele lat i który jednoznacznie wskazuje i kładzie ogromny nacisk na znaczenie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin dla dobrostanu pszczół.

- Z naszego punktu widzenia znaczenie pszczół i rozwój rodzin pszczelich to nieodzowny, jeśli nie główny, element zrównoważonej produkcji żywności. Uważam, że znaleźliśmy się w momencie, kiedy najwyższy czas zająć się rzeczywistymi zagrożeniami wpływającymi na zdrowotność pszczół, a są nimi m.in. utrata siedlisk czy pożytków pszczelich, a przede wszystkim choroby i pasożyty atakujące te owady - mówiła Tuleja podczas spotkania na temat konsekwencji wprowadzenia potencjalnego zakazu korzystania z zaprawiania nasion preparatami, których substancja aktywna pochodzi z grupy neonikotynoidów.

- Badania te obrazują w sposób niesłychanie wymierny znaczenie stosowania neonikotynoidów w rolnictwie z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego - podkreśliła Tuleja.

Projekt Kompas, bo o nich mowa, to europejskie badanie dotyczące socjo-ekonomicznej, technologicznej i środowiskowej wartości zaprawiania nasion z użyciem neonikotynoidów przeprowadzone przez organizacje agripol GbR oraz a-connect. Przeprowadzone ono zostało przy wsparciu Copa-Cogeca, Europejskiego Stowarzyszenia Nasiennego ESA i Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin ECPA oraz we współpracy z firmami Bayer Crop Science i Syngenta. Będzie ono dostępne dla opinii publicznej w formie raportu organizacji Humboldt Forum for Food and Agriculture.

Zgodnie z wynikami badania konsekwencje potencjalnego zakazu korzystania z zaprawiania nasion neonikotynoidami będą oznaczały dla europejskiego sektora rolno - spożywczego roczną stratę w wysokości 4,5 mld euro oraz utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy.