• W roku 2019 - 96,1 proc. z ogólnej liczby 96302 przeanalizowanych próbek spadło poniżej maksymalny poziom pozostałości (MRL), czyli mieściło się w prawnie dozwolonych normach.
  • Próbki zostały przeanalizowane dla takich produktów jak: jabłka, kapusta, sałata, brzoskwinie, szpinak, truskawki, pomidory, owies, jęczmień, wina (czerwonego i białego), mleko krowie i tłuszcz wieprzowy.
  • Jak wynika z najnowszego raportu EFSA – żywność w Polsce jest bezpieczna. W 2019 r. aż 94,3 proc. przebadanych przez GIS próbek spełniło restrykcyjne kryteria dot. pozostałości pestycydów w żywności.

Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej (art. 32 rozporządzenia (WE) nr 396/2005) EFSA zapewnia raport roczny, który bada poziomy pozostałości pestycydów w żywności na rynku europejskim. Raport ten jest sporządzony na podstawie danych z oficjalnych krajowych działań kontrolnych przeprowadzonych przez państwa członkowskie UE, ale też i Islandię i Norwegii.

Raport EFSA z 2019 r.

Jak wynika z raportu EFSA w roku 2019 - 96,1 proc. z ogólnej liczby 96302 przeanalizowanych próbek spadło poniżej maksymalny poziom pozostałości (MRL), czyli mieściło się w prawnie dozwolonych normach, 3,9 proc. przekroczyło ten poziom, z czego 2,3 proc. było niezgodnych, tj. próbki przekraczające MRL po uwzględnieniu niepewności pomiaru.

Co warto podkreślić, ogółem liczba próbek przeanalizowanych przez kraje zgłaszające pod kątem pozostałości pestycydów (tj. 96302), wzrosła o 5,8 proc. w porównaniu z 2018 (91015). Wskaźnik przekroczenia MRL spadł z 4,5 proc. w 2018 r., do 3,9 proc. w 2019 r.

Próbki zostały przeanalizowane dla takich produktów jak: jabłka, kapusta, sałata, brzoskwinie, szpinak, truskawki, pomidory, owies, jęczmień, wina (czerwonego i białego), mleko krowie i tłuszcz wieprzowy.

- Rozszerzenie indywidualny wskaźnik przekroczenia MRL wzrosło w latach 2016-2019 w truskawkach (z 1,8 do 3,3 proc.), kapusty głowiastej (z 1,1 do 1,9 proc.), winogron (z 0,4 do 0,9 proc.) i tłuszczu wieprzowego (z 0,1 do 0,3 proc.). Natomiast w przypadku brzoskwiń wskaźnik spadł w 2019 r. w porównaniu z 2016 r. (z 1,9 do 1,5 proc.), sałaty (z 2,4 do 1,8 proc.), jabłek (z 2,7 do 2,1 proc.) i pomidorów (z 2,6 do 1,7 proc.). W przypadku mleka bydlęcego sytuacja pozostaje stabilna, nie przekraczając MRL w obu okresach – wynika z raportu EFSA.

Ocenę ostrego narażenia przeprowadzono dla 182 pestycydów na 19 767 próbkach. - Stwierdzono, że wartość orientacyjna (ARfD – ostra dawka referencyjna) została przekroczona w 0,9 proc. tych próbek. Pestycydy uznane za to najbardziej odpowiedzialne (ponad 10 próbek), zawierały takie substancje czynne jak: chloropiryfos (29 próbek), lambda-cyhalotryna (21), piraklostrobina (20), deltametryna (16), tebukonazol (16) i acetamiprid (13).

Jak wypadły wyniki żywności w Polsce?

- Jak wynika z najnowszego raportu EFSA – żywność w Polsce jest bezpieczna. W 2019 r. aż 94,3 proc. przebadanych przez GIS próbek spełniło restrykcyjne kryteria dot. pozostałości pestycydów w żywności. Co więcej, aż 47,4 proc. z nich było wolne od pozostałości pestycydów – podało na podstawie raportu EFSA Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (diagram poniżej).