Działanie preparatów biologicznych polega na wykorzystywaniu aktywności mikroorganizmów naturalnie występujących w glebie i roślinach. Innowacyjną technologię produkcji ekologicznych środków ochrony roślin Bayer CropScience zyskał dzięki akwizycji AgraQuest.

Przejęcie pozwoli spółce Bayer CropScience wzbogacić portfolio produktów ekologicznych oraz wzmocnić swoją działalność w sektorze owoców i warzyw. - Dzięki akwizycji zyskaliśmy dostęp do technologii produkcji substancji biologicznie czynnych. W tej chwili produkty tego typu są wykorzystywane głównie w ogrodnictwie, ale w przyszłości planujemy opracować i wprowadzić odpowiednie substancje również do upraw polowych - mówi dr David Nicholson, prezes Działu Badań i Rozwoju Bayer CropScience. 

Dostęp do innowacyjnej technologii otwiera nowe możliwości w ochronie roślin. - Jeśli wiemy, w jaki sposób możemy wpłynąć na plonowanie roślin - poprawiając ich zdrowotność bezpośrednio lub pośrednio, przez eliminację agrofagów - jeśli znamy mechanizmy poszczególnych procesów na poziomie molekularnym, pozwala nam to identyfikować molekularne cele. Kiedy znajdziemy konkretny cel, np. gen, który chcemy zmienić, możemy szukać najkorzystniejszego sposobu aby to zrobić, np. na poziomie cząsteczek molekularnych, procesów biologicznych lub bezpośrednio wpływając na ekspresję tego genu. Dostęp do tych trzech technologii pozwala nam na zwalczenie praktycznie każdego patogenu, bądź na zmodyfikowanie konkretnych mechanizmów odporności roślin. Natomiast jeśli nie mamy dostępu do wszystkich technologii, musimy się ograniczyć płaszczyzny działania - tłumaczy dr Nicholson.

Jak zapewnił prezes Działu Technologii i Badań, stosowanie w hodowli technologii molekularnej nie oznacza tworzenia odmian modyfikowanych genetycznie. - Znajomość sekwencji genomu rośliny pozwala sterować krzyżowaniem, co przyspiesza tradycyjną hodowlę i wprowadzanie na rynek nowych odmian o pożądanych cechach. Modyfikacja genetyczna oznacza wprowadzenie do genomu danego organizmu, np. rośliny, genów innego organizmu, np. bakterii lub rośliny innego gatunku - podkreśla.