Badania na ten temat przeprowadziła w latach 2006-2010 dr hab. Anna Jaczewska-Kalicka i Tomasz Krasiński z Instytutu Ochrony Roślin PIB. Oceniono tam opłacalność ochrony pszenicy ozimej przed rozwojem chorób powodowanych przez grzyby patogeniczne. Aby zabezpieczyć wcześniej poniesione nakłady, dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym stosowano zabiegi fungicydowe.

Warunki pogody podczas prowadzonych badań były bardzo zróżnicowane - od sezonów skrajnie suchych do bardzo wilgotnych, a także ciepłych i chłodnych. Za tym automatycznie notowane było zmienne nasilenie patogenów. W efekcie ich zwalczania, jak wynika z badań, uratowany plon wyniósł średnio 8,15 dt/ha, co stanowiło wówczas wartość 513 zł/ha.

Koszty zabiegów wyniosły średnio 242 zł/ha i wykazywały się tendencją wzrostową (220-270 zł/t). Wartość plonu uratowanego w każdym roku badan pokryła koszty zabiegów przynoszące zysk 82-396 zł/ha (średnio 271 zł/ha). Z analizy wynika, że wielkość zysku w dużym stopniu zależała od ceny zbytu ziarna, która wówczas wynosiła 48-82 zł/dt. Zdaniem naukowców istnieje potrzeba wykorzystania wszelkich możliwości, jakimi dysponuje rolnik (wybór stanowiska i odmiany, terminowe wykonanie prac, korzystanie z monitoringu zagrożeń, prowadzenie rachunku ekonomicznego), aby zwiększyć opłacalność uprawy pszenicy.