Nieodpowiednio użyte herbicydy mogą powodować nieprawidłowości w rozwoju roślin uprawnych. Zagrożenia, takie jak zakłócenie fotosyntezy, powolny wzrost, czy zaburzony rozwój korzeni, mogą stanowić konsekwencje niewłaściwego zastosowania herbicydów. Uszkodzenia herbicydowe występują po zastosowaniu zbyt dużej dawki substancji, bądź po jej aplikacji w nieodpowiedniej fazie rozwojowej chronionych roślin, czy też niewłaściwych warunkach atmosferycznych. Ilość potencjalnych zagrożeń powoduje dużą liczbę ograniczeń w technologii ochrony.

Szczególnie wrażliwe pod względem terminu stosowania herbicydów są zboża, ponieważ zastosowanie w nieodpowiedniej fazie ich wzrostu grozi uszkodzeniem chronionej plantacji. Wśród roślin zbożowych formy ozime są znacznie bardziej narażone na zachwaszczenie niż gatunki jare, co wynika z możliwości pojawiania się chwastów zarówno w terminie jesiennym, jak i wiosennym. Najlepsze w wypadku tej grupy efekty chwastobójcze przynosi zastosowanie herbicydu we wczesnych fazach rozwojowych zbóż, choć nie gwarantuje 100% skuteczności. Dlatego alternatywą pozostaje wiosenne zwalczanie chwastów z tą uwagą, że większość herbicydów musi być zastosowana bardzo wcześnie.

Niestety w zbożach nie możemy stosować herbicydów w dowolnych terminie, stąd z punktu widzenia rolnika interesujące są te produkty, które możemy bezpiecznie stosować w jak najdłuższym okresie, dające większą swobodę w zwalczaniu chwastów. Bardzo dobrze z tej perspektywy wygląda herbicyd Biathlon 4D zwalczający chwasty dwuliścienne zarejestrowany we wszystkich zbożach jarych i ozimych. Jak informuje Mariusz Michalski, specjalista do spraw herbicydów zbożowych z BASF Polska: Biathlon 4D pozwala na kontrolę zachwaszczenia od bardzo wczesnej wiosny (w zbożach ozimych - od momentu ruszenia wegetacji, w jarych- od fazy trzeciego liścia), aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego. To szerokie okno aplikacji wyróżnia Biathlon 4D na tle innych herbicydów pod względem elastyczności stosowania. Dodatkowym argumentem, aby wybrać Biathlon 4D jest możliwość mieszania z innymi środkami ochrony roślin, w tym fungicydami i regulatorami wzrostu. Do herbicydu dołączony jest adiuwant Dash HC, który wspomaga rozprowadzanie preparatu na liściach, przenikanie substancji czynnej przez warstwę woskowatą liści chwastów, wzmacnia odporność na zmywanie w warunkach wysokiej wilgotności oraz ogranicza wpływ twardej wody o wysokim pH na obniżenie skuteczności.

Ochrona roślin to jeden z najdroższych elementów w technologii produkcji zbóż, warto więc zainteresować się rozwiązaniami dającymi więcej swobody a co za tym idzie możliwości skutecznego zwalczania chwastów w dogodnym dla rolnika terminie. Wysoka skuteczność przy zmiennych warunkach pogodowych, oraz możliwość tworzenia mieszanin zbiornikowych z innymi środkami, to właściwości, które stanowią dodatkowe atuty dobrego herbicydu.

Więcej informacji:

www.agro.basf.pl/agroportal/pl/pl/uprawy/zboza/biathlon_4d/product_details_70976.html