Solatenol to nazwa handlowa zarejestrowana przez Syngentę dla substancji czynnej benzowindyflupyr. Pierwszym produktem zarejestrowanym przez firmę, opartym o tę substancję jest Elatus Plus (środek, który dostał nagrodę Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017).

Elatus Era bazuje nie tylko na solatenolu - zaliczanego do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7), ale też na protiokonazolu – triazolu z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji (SBI-DMI) (grupa FRAC 3).

W jakich uprawach stosuje się środek, przeciwko jakim chorobom i w jakim terminie?

- Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści - od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Przeciwko fuzariozie kłosów - od początku fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).

- Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew - od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

- Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia - od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Przeciwko fuzariozie kłosów - od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51-59).

- Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia - od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).

- Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści - od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

- Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż - od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Maksymalna i zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania to 1 l/ha. W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m. in. stosowanie środka tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym.