Aplikacja pestycydów zawsze wiąże się z pewnymi stratami cieczy użytkowej, które trafiają do środowiska w tym do gleby. Podstawowe zalecenia co do sposobu aplikacji środków ochrony roślin zawiera  etykieta. Nie określa ona jednak sposobu klasyfikacji jakości rozpylenia.  Błąd w wykonaniu zabiegu może skutkować brakiem uzyskania zamierzonego efektu oraz wiązać się może ze stratami cieczy użytkowej.

W zależności od opryskiwanych roślin i stosowanej cieczy oraz agrofaga niezbędne jest zróżnicowane rozpylenie. Jakość rozpylenia decyduję o bilansie strat cieczy i potencjale jej znoszenia.

Jak dotąd nie ma dostępnych wyczerpujących krajowych uregulowań w zakresie sposobu aplikacji środków. A te co są nie są w żaden sposób używane ani tym bardziej egzekwowane. Są raczej w statusie "zalecane".

Dostępne materiały szkoleniowe i metodyki integrowanej ochrony roślin również nie zawierają niezbędnych informacji w zakresie techniki stosowania konkretnych środków ochrony roślin.

Brak tych szczegółów według dr Zbigniewa Czaczyka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu może wpłynąć na końcowy efekt oprysku. Szczegółowe informację na temat techniki stosowania danego środka ochrony roślin wpłynęły by pozytywnie na bezpieczeństwo aplikacji pestycydów. Według dr Czaczyka i wielu doradców w ochronie roślin takie dane zawarte w etykiecie pozwoliłyby na ograniczenie chociażby liczby zabiegów czy nawet wpłynęło by na redukcję dawek oraz minimalizację pozostałości pestycydów w glebie i w roślinach.

Odpowiednie dostosowanie rozpylaczy wpłynęło by ponadto na równomierny rozkład cieczy na roślinach oraz zminimalizowało by straty. Promowane powinny być również wszelkie opryskiwacze działające selektywnie takie jak opryskiwacze rzędowe i pasowe. W etykiecie powinny być również zawarte informację na temat rodzajów rozpylaczy użytych do konkretnego zabiegu, (rozpylacze eżektorowe dwustrumieniowe, jednostrumieniowe czy może jednak standardowe). Powinno być określane w jakich terminach i przy jakich warunkach należałoby stosować konkretny rodzaj rozpylaczy. Informacja ta gdyby znajdowała się na etykiecie pestycydu z pewnością wpłynęła by pozytywnie na końcowe efekty stosowania środków.