- Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o ochronie roślin, ewidencję zabiegów należało przechowywać przez okres 2 lat. Sposób prowadzenia ewidencji zabiegów został jednak objęty przepisami rozporządzenia nr 1107/2009, które nałożyły na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązek przechowywania takiej ewidencji przez okres 3 lat. Należy przy tym podkreślić, że przepisy rozporządzenia 1107/2009 weszły w życie w tym zakresie już 14 czerwca 2011 r. i obowiązują na terenie całej UE - mówi Małgorzata Surawska, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wydłużenie o jeden rok obowiązku przechowywania ewidencji nie powinno jednak stanowić istotnego obciążenia dla rolników.

- Ma natomiast znaczenie w kontrolach bezpieczeństwa żywności przy sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem środków ochrony roślin - dodaje Surawska.