W trakcie konferencji firma zaprezentowała założenia realizowanego programu „Stop dla nielegalnych środków ochrony roślin”. Stosowanie ich stanowi bowiem duże zagrożenie dla upraw, jak również zdrowia ludzi (żywność) i zwierząt (pasze). Z ubolewaniem przyjęto brak skoordynowanych działań zapobiegawczych na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej (UE), co pozwoliłoby znacznie ograniczyć skalę tego zjawiska. Dowodem ich skuteczności były 10 dniowe jednoczesne działania służb celnych w najważniejszych portach morskich UE w listopadzie 2015r. Pozwoliły one ujawnić próbę przemytu i nielegalnego wprowadzenia do handlu łącznie 190t podrobionych środków.

Firma DuPont przedstawiła także stosowane przez nią zabezpieczenia pozwalające odróżnić preparat autentyczny od podrobionego. Zwrócono uwagę na wielkość opakowań jednostkowych (specyfiką naszego rynku jest to, że są niewielkie), etykiety instrukcje stosowania które zawsze muszą być w języku polskim, charakterystyczne cechy oznaczeń hologramowych jak również wprowadzenie przez tego producenta indywidualnych numerów każdego pojedynczego opakowania, a nie partii opakowań.

Wprowadzono także dodatkowe zabezpieczenie. W wypadku wątpliwości co do autentyczności produktu, rolnik (ale także sprzedawca detaliczny) może skorzystać ze specjalnie opracowanego i powszechnie dostępnego na stronie internetowej firmy aplikacji Traceology. Jego obsługa jest bardzo prosta. Polega na wpisaniu indywidualnego numeru pojedynczego opakowania danego produktu (tzw. Izon), na podstawie którego udzielana jest jednoznaczna odpowiedź oryginał/falsyfikat. W ramach podniesienia świadomości zagrożeń wynikających ze stosowania podróbek firma od połowy marca rozpoczęła bliską współpracę z dystrybutorami oraz sklepami sprzedające te środki.

Według Komisji Europejskiej, w krajach unijnych 10 proc. stosowanych środków ochrony roślin to tzw. podróbki. Znacznie wyższy ich odsetek stwierdzany jest na południu UE, a ostatnio proceder ten zaczął się nasilać także we wschodniej tj. w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii. O ile do np. Francji, Hiszpanii, czy Niemiec przemycane są głównie drogą morską, o tyle na rynek polski podrobione środki ochrony roślin trafiają głównie drogą lądową zza wschodniej granicy.

Podczas konferencji miało też miejsce otwarcie Centrum Innowacji DuPont w Polsce, które pozwoli na szybsze i znacznie łatwiejszy kontakt z naukowcami i inżynierami DuPont na całym świecie. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z nową aplikacją mobilną dla rolników – DuPont TM Evalio  Agri Xpert. Umożliwia ona rozpoznanie chwastów i dobór produktów do ich zwalczania. Ponadto umożliwia szybki kontakt z specjalistami DuPont w zakresie ochrony herbicydowej.