Takim rozwiązaniem jest Forthial - aktywator odżywiania mineralnego i plonowania zbóż, preparat o udowodnionym pozytywnym wpływie na pobieranie składników mineralnych z gleby i zawartość chlorofilu w liściach. Wiosenny zabieg Forthialem z pewnością zwiększy efektywność nawożenia doglebowego. Zastosowany w odpowiednim terminie, Forthial stymuluje wzrost wegetatywny a więc przyspiesza akumulację biomasy przez rośliny. Szybszy przyrost masy wegetatywnej w warunkach opóźnionej wiosny oznacza, że rośliny opryskane Forthialem zyskują przewagę na starcie wyścigu, którego metą jest wysoki plon.

Unikalnym składnikiem Forthialu jest GA 142 - filtrat z alg Ascophyllum nodosum wyprodukowany w opatentowanej technologii PhysioActivatorTM. W niezależnych badaniach naukowych udowodniono, że jego zastosowanie zwiększa aktywność enzymów związanych z pobieraniem składników mineralnych z gleby m.in. reduktazy azotanowej i fosfataz a także ma pozytywny wpływ na zawartość chlorofilu w liściach. 2 tygodnie po zastosowaniu Forthialu rośliny zawierały 11% więcej azotu, 13% więcej fosforu, 10% magnezu i manganu w suchej masie a także o 7% więcej chlorofilu w liściach w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Właściwe odżywienie mineralne i wysoka aktywność fotosyntetyczna liści to dwa „silniki” napędzające plonowanie zbóż. W dotychczas przeprowadzonych doświadczeniach (ponad 100) uzyskano średni przyrost plonu ok. 3 dt/ha co zapewnia zysk kilkakrotnie przekraczający koszt preparatu.

Fothial powinien być stosowany w dawce 1 l/ha jako 1 zabieg najczęściej łącznie z którymś z zabiegów fungicydowych. Ilość wody użyta do zabiegu powinna zapewnić dokładne pokrycie cieczą roślin. Preparat może być stosowany łącznie z fungicydami, regulatorami wzrostu i nawozami mineralnymi przeznaczonymi do stosowania dolistnego. W przypadku stosowania w mieszaninie Forthial powinien być dodawany do zbiornika jako ostatni. Forthial może być stosowany w różnych terminach, w każdym z zalecanych wpływa pozytywnie na plon poprawiając odżywienie mineralne w fazach najbardziej istotnych dla budowy przyszłego plonu.

Ze względu na opóźniony start wegetacji w tym roku szczególnie polecamy zastosowanie Forthialu w uprawie zbóż ozimych w terminie trochę wcześniejszym niż zwykle zalecany w uprawie pszenicy ozimej - razem z pierwszym zabiegiem fungicydowym (T1 BBCH 29-32) w celu stymulacji wzrostu wegetatywnego i zwiększenia liczby kłosów. Z kolei zastosowanie Forthialu w pszenicy ozimej wraz z drugim zabiegiem fungicydowym (T2 BBCH 39-49) poprawi odżywienie w fazie kłoszenia i wpłynie pozytywnie na liczbę ziarniaków w kłosie i wypełnienie ziarna. Zastosowanie Forthialu w fazie kłoszenia wpłynie pozytywnie na wypełnienie ziarna i jego parametry jakościowe.

Długotrwale zalegająca pokrywa śnieżna i niskie temperatury utrzymujące się jeszcze w pierwszej dekadzie kwietnia uniemożliwiły siew zbóż jarych w zalecanym terminie. W wyniku tego skróceniu ulegnie czas krzewienia a w efekcie rośliny (szczególnie pszenica jara) wytworzą mniej kłosów. Krótszy okres krzewienia oznacza też najczęściej mniej ziarniaków w kłosach. Aby poprawić akumulację biomasy przez zboża jare w okresie poprzedzającym fazę kłoszenia polecamy zastosowanie aktywatora Forthial. W przypadku zbóż jarych również, szczególnie w tym roku, polecamy nieco wcześniejsze wykonanie zabiegu. W pszenicy jarej jeszcze w trakcie krzewienia do fazy drugiego kolanka a w jęczmieniu jarym od początku wybijania w źdźbło. W zeszłorocznych doświadczeniach ścisłych Forthial zastosowany w dawce 1 l/ha na początku wybijania w źdźbło zarówno w pszenicy jarej jak i jęczmieniu jarym przyczynił się do przyrostu biomasy zakumulowanej do początku kłoszenia (wzrost odpowiednio o 12 i 10% świeżej masy części nadziemnej).

Podsumowując, Forthial to sprawdzone narzędzie poprawiające plonowanie zbóż. Zalety aktywatora Forthial, dzięki którym zwiększa on plon a jednocześnie jest łatwy w zastosowaniu:

  • poprawa pobierania składników mineralnych z podłoża a tym samym lepsze wykorzystanie nawozów
  • wzrost aktywności fotosyntetycznej liści
  • poprawa akumulacji biomasy w fazie poprzedzającej kłoszenie
  • poprawa wypełnienia ziarna i jego cech jakościowych (przy późniejszych terminach aplikacji)
  • niska dawka na hektar i korzystna cena
  • możliwość łącznego stosowania z fungicydami i regulatorami wzrostu