Organizacje te skrytykowały program rządu francuskiego w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów. Chociaż zaangażowanie rządu jest ogólnie przez nich oceniane, jako pozytywne, podkreślili potrzebę poprawek w programie.

Zdaniem francuskich ekologów konieczne jest trzymanie celu ograniczenia użycia pestycydów o 50 proc. oraz wymuszenie szybkiego zakazu stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych i endokrynologicznych.

Oprócz zakazu reklamy organizacje ekologiczne domagają się uwzględnienia w decyzjach zatwierdzających badań nad zagrożeniami dla zdrowia substancji czynnych. Widzą też konieczność zastosowanie ulepszonych dysz w celu precyzyjniejszych oprysków. Został dobrze przyjęty rządowy zamiar uwzględnienia ograniczenia stosowania pestycydów w szkoleniu doradców oraz wsparcia finansowego firm chcących ograniczać stosowanie śor.

Organizacja środowiskowa Générations Futures wezwała do natychmiastowego zakazania używania najbardziej wątpliwych substancji czynnych i ograniczenia stosowania środków ochrony roślin w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli.