W 2020 r. nabyto środki ochrony roślin zawierające 65 341 ton składników aktywnych; było to 10 431 ton, czyli o 19,0 proc. więcej niż w 2019 roku.

Według ministerstwa, sprzedaż organicznych pestycydów i substancji dopuszczonych do rolnictwa ekologicznego wzrosła stosunkowo nieznacznie o 21 305 ton składników aktywnych. W 2019 roku w tej kategorii sprzedano produkty zawierające 19 181 ton składników aktywnych. W przeciwieństwie do tego, sprzedaż wszystkich innych składników aktywnych wyniosła 44.036 ton była o 23,3 proc, wyższa niż w 2019 r.

Zapotrzebowanie na środki zawierające glifosat gwałtownie wzrosło w zeszłym roku. Według ministerstwa w 2020 roku sprzedano łącznie 8644 ton kontrowersyjnego chwastobójczego składnika aktywnego, było to 2 552 ton, czyli 41,9 proc. więcej niż w 2019 r. Jak podkreśliło ministerstwo, działania mające na celu zminimalizowanie stosowania glifosatu nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w statystykach. Na początku 2021 r. we Francji weszły w życie nowe ograniczenia dotyczące stosowania zawierających go środków, a rząd spodziewa się zmniejszenia o połowę ilości nabywanego glifosatu.

Organizacja ochrony środowiska Générations Futures zwróciła uwagę, że całkowita sprzedaż pestycydów prawie nie spadła w porównaniu do 2012 roku. Spadek sprzedaży w zeszłym roku, na który zwrócił uwagę minister rolnictwa, wynika jedynie z gromadzenia zapasów przed podwyżką podatków. Potwierdzają to aktualne dane.