Jak ogłoszono w sierpniu, zakazy stosowania i ograniczenia dawek zostaną wprowadzone dla nowych i ponownych rejestracji, pod warunkiem, że władze uznają, że istnieją alternatywne sposoby działania.

W związku z tym stosowanie między rzędami w uprawie winorośli i sadownictwie nie jest już zatwierdzane, jeżeli zwalczanie chwastów można przeprowadzić mechanicznie. Wyjątki dotyczą m.in. stromych zboczy, kamienistych gleb i upraw krzewiastych.

W uprawie winorośli maksymalna roczna ilość jest ograniczona do 450 g substancji czynnej na hektar, a aplikacja do jednej piątej odpowiedniego poletka. Zgodnie z ANSES maksymalna roczna ilość w uprawie owoców powinna wynosić 900 g / ha i może być stosowana na maksymalnie 40 proc. powierzchni. Z wyjątkiem szczególnych przypadków, glifosat nie powinien być dłużej dozwolony w uprawach ornych, jeśli pług jest używany między dwiema uprawami. Roczne zużycie powinno być ograniczone do 1080 g na hektar rocznie.

W opinii organu wydającego koncesje generalnie nie można zastąpić kontrowersyjnego herbicydu, jeśli charakter gleby nie pozwala na zastosowanie mechanicznych alternatyw. Ponadto brakuje maszyn rolniczych, które mogłyby umożliwić zwalczanie chwastów w rzędach w uprawie winorośli i innych uprawach trwałych. Według władz nie można obejść się bez niego, nawet w przypadku upraw oszczędzających glebę, na przykład w celu tworzenia próchnicy lub zwalczania niechcianych roślin wieloletnich.

Organizacja ekologiczna Générations Futures ostro skrytykowała organ udzielający homologacji. Zgodnie z ich oceną organowi nie udało się zidentyfikować rozwiązań alternatywnych, które nie są jeszcze rozpowszechnione w praktyce rolniczej. Zamiast tego ludzie decydują się na metody uprawy, które są w dużym stopniu zależne od glifosatu.

Ostatecznie nowe wymagania miałyby, więc tendencję do utrwalania status quo zamiast inicjowania zmian. Według Générations Futures, odchwaszczanie w wielu uprawach odbywa się już mechanicznie, ponieważ obszary wokół drzew są porośnięte trawą. Dlatego nowe wymogi w tym obszarze nie powinny przyczyniać się do zmniejszenia spożycia glifosatu.

W rolnictwie istnieją również liczne alternatywy dla głębokiej uprawy, które ANSES sklasyfikował, jako niezwykłe. Organizacja środowiskowa również nie oczekuje znacznych postępów od nowych górnych limitów. We francuskich uprawach rolniczych przy stosowaniu glifosatu stosuje się obecnie średnio 824 g / ha. Nowa górna granica 1080 g / ha nie przyniesie, zatem żadnej poprawy.