Integrowana ochrona roślin obliguje rolników do stosowania środków ochrony roślin w możliwie niewielkim zakresie i przy użyciu jak najmniejszych dawek. Wynika z tego konieczność jak najszybszego upowszechnienia wiedzy w zakresie doboru poszczególnych substancji aktywnych (s. a.) do występujących na danym polu np. chorób grzybowych. Stosowanie środków „na ślepo” rodzi bezpodstawne domniemanie niewielkiej przydatności praktycznej danego środka, konieczność powtórzenia zabiegu, a tym samym wzrost zużycia s.a. na ha.

Jakub Danielewicz z Instytutu Ochrony Roślin w swoim referacie wygłoszonym na zorganizowanej przez redakcję miesięcznika Farmer konferencji „Rolnictwo – wizja przyszłości”, przedstawił strategię ich stosowania w uprawach zbożowych.

Substancje aktywne (lub grupy chemiczne) zalecane do zwalczania patogenów w terminie T-1 (BBCH 29 – 32):
Podstawowe substancje aktywne wykorzystywane w tym zabiegu to triazole/chlorotalonil lub triazole/ i strobiluryny.
    Septorioza paskowana liści  – triazole.
    Mączniak prawdziwy – cyflufenamid, cyprodinil, fenpropidyna, metrafenon, morfoliny, proquinazid.
    Łamliwość źdźbła – cyprodinil, flusilazol, metrafenon, prochloraz, protiokonazol.
    Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni – strobiluryny, triazole, benzimidazole.

Substancje aktywne (lub grupy chemiczne) zalecane do zwalczania patogenów w terminie T-2 (BBCH 39 – 49):
Należy pamiętać o użyciu mieszaniny triazoli oraz strobiluryn. Warto też dodać chlorotalonil w celu skutecznej walki z septoriozą paskowaną liści ( zmiana substancji aktywnej w stosunku do terminu T-1 w ramach strategii antyodpornościowej).
    Septorioza paskowana liści – chlorotalonil.
    Rdze – morfoliny, strobiluryny, triazole.
    Mączniak prawdziwy – cyflufenamid, fenpropidyna, metrafenon, morfoliny, proquinazid, chinoksyfen, spiroksamina.

Substancje aktywne (lub grupy chemiczne) zalecane do zwalczania patogenów w terminie T-2 (BBCH 55 – 61):
    Septorioza plew – azoksystrobina, dimoksystrobina, epoksykonazol, protiokonazol, piraklostrobina, trifloksystrobina.
    Fuzarioza kłosów – epoksykonazol + dimoksystrobina, metkonazol, protiokonazol, tebukonazol.
    Czerń zbóż – azoksystrobina, dimoksystrobina, piraklostrobina, tebukonazol.