W temperaturze powyżej 10°C do ochrony przed mączniakiem prawdziwym w pszenicy i pojawiającą się rdzą wykorzystuje się pikoksystrobinę z grupy strobiluryn, którą stosuje się do końca fazy kłoszenia (BBCH 59). Zawierają ją np. fungicydy: Acanto 250 SC, Galileo 250 SC, Oranis 250 SC.

Aplikować można mieszaniny pikoksystrobiny z cyprodynilem, np. w preparatach: Acanto Prima 38 WG i Pixel Prima 38 WG. Pikoksystrobina występuje też w innych mieszaninach, np. z chlorotalonilem w preparatach: Credo 600 SC, Martens 600 SC, Plinker 600 SC lub z cyprokonazolem w fungicydach: Reveller 280 SC i Sherlock 280 SC.

W temperaturze powyżej 12°C stosuje się triazole, np. tebukonazol, który odznacza się dość dużą rozpiętość co do terminu stosowania. Przeważnie preparaty oparte tylko na tej substancji przeciwko mączniakowi prawdziwemu można aplikować do widocznej fazy liścia flagowego (BBCH 39). Jeśli działa się także na rdzę brunatną to tebukonazol podaje się od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).

Tebukonazol stosuje się samodzielnie oraz w mieszaninach (dwuskładnikowych), np.: z prochlorazem, protiokonazolem. Połączenie tebukonazolu z biksafenem (Zantara 216 EC) czy z azoksystrobiną (Lerak 200 EC) pozwala na użycie preparatu w nieco niższych temperaturach.

Z trójskładnikowych mieszanin zarejestrowane są Arbiter 520 EC i Vareon 520 EC, Wirtuoz 520 EC oparte o prochloraz, tebukonazol, proquinazid. Ponadto stosować można Falcon 460 EC zawierający spiroksaminę, tebukonazol, triadimenol czy Soligor 425 EC na bazie substancji: spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol i Sokół 460 EC będący fabryczną mieszaniną spiroksaminy, tebukonazolu i triadimenolu.

Substancją czynną wykorzystywaną w licznych preparatach jest propikonazol, który stosuje się od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia pszenicy (BBCH 32-59). Substancja stosowana jest też w mieszaninach, np. z cyprokonazolem w preparatach Artea 330 EC, Chefara 330 EC, Menara 410 EC oraz z fenpropidyną w fungicydach Tern Premium 575 EC, Tilt Turbo 575 EC, Zenit 575 EC, czy z prochlorazem w Bumper Super 490 EC.

Kolejną substancją czynną przeciwko mączniakowi prawdziwemu z grupy triazoli jest epoksykonazol. O tę substancję oparte są preparaty: Epoksy 125 SC, Raster 125 SC, Rekord 125 SC, Respekto 125 SC, Rubric 125 SC, Safir 125 SC przeznaczone do stosowania w zbożach, m.in. w pszenicy do końca fazy kłoszenia BBCH 59.

Wykorzystuje się także gotowe dwuskładnikowe mieszaniny fabryczne epoksykonazolu z: fluksapyroksadem, piraklostrobiną, dimoksystrobiną, boskalidem, krezoksymem metylu, metrafenonem, fenpropimorfem czy tiofanatem metylowym.

Do wyboru są fabryczne trójskładnikowe mieszaniny: epksykonazolu, piraklostrobiny (strobiluryna) i fluksapyroksadu, o te substancje oparty jest preparat Adexar Plus. Inną mieszaniną na bazie epoksykonazolu, gdzie dodano jeszcze dwie substancje czynne: fenpropimorf i metrafenon jest preparat Capalo 337,5 SE. Do ochrony przed mączniakiem i rdzą brunatną w pszenicy stosować można Juwel TT 483 SE zawierający fenpropimorf, epoksykonazol i krezoksym metylu.