Z powodu stałego uwilgotnienia gleby w tym sezonie zboża budowały system korzeniowy w wierzchniej jej warstwie. Tak umieszczone korzenie roślin były bardziej dostępne dla grzybów tam bytujący i dlatego łatwo mogą być przez nie porażane.

System korzeniowy wykształcony tuż pod powierzchnią gleby jest narażony na porażenie przez grzyby rodzaju Fusarium. Grzyby w czasie wschodów powodują zgorzel siewek, a w późniejszym okresie wegetacji wywołują fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni.

Pobieranie bez zakłóceń składników pokarmowych znajdujących się w glebie umożliwia zdrowa podstawa źdźbła i korzenie, dlatego w warunkach agrometeorologicznych aktualnego sezonu ich ochrona jest tak ważna.

Niewiele fungicydów posiada rejestrację do zwalczania chorób podstawy źdźbła oraz liści. Podpowiadamy ich przykłady. Sięgnąć można po nie w ochronie jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i żyta.