Objawy porażenia rdzą żółtą obserwuje się najpierw na liściach w postaci pasiasto ułożonych, żółtych i pomarańczowych skupień zarodników, które z czasem brunatnieją. Zarodniki nie zawsze są obecne od razu, czasem tworzą się chlorotyczne i nekrotyczne smugi, które mylone mogą być z objawami septoriozy paskowanej liści. Taka sytuacja występuje u odmian o mniejszej podatności na tę chorobę.

Infekcję w kłosach stwierdzić można odchylając plewki, jeśli po ich wewnętrznej stronie zauważalny jest żółto-pomarańczowy pył oznacza to, że roślina została zaatakowana przez sprawcę Puccinia striiformis powodującego rdzę żółtą.

Pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub flagowym są wskazaniem dla konieczności przeprowadzenia zabiegu chemicznej ochrony. Do walki z rdzą żółtą w pszenicy ozimej zarejestrowane są następujące fungicydy:

 • azoksystrobina, epoksykonazol - Rubric XL 300 SC
 • benzowindyflupyr - Elatus Plus
 • chlorotalonil, tebukonazol - Fezan Plus 226 SC
 • chlorotalonil, tetrakonazol - Eminent Star 312 SE
 • cyprokonazol - Keypro
 • fluksapyroksad - Imbrex XE
 • izopirazam, epoksykonazol - Seguris 215 SC
 • pikoksystrobina, cyprokonazol - Abelard 280 SC, Rektor 280 SC, Reveller 280 SC (należy zużyć ich ewentualne zapasy, gdyż termin stosowania upływa 30.11.br)
 • piraklostrobina - Comet 200 EC
 • piraklostrobina - 200 g, propikonazol - 125 g, fluksapyroksad - Inovor
 • prochloraz, fenpropidyna, tebukonazol - Artemis 450 EC, District 450 EC
 • propikonazol- Bumper 250 EC, Fender 250 EC, Jetzone 250 EC, Vima-Propikonazol
 • protiokonazol - 150 g, benzowindyflupyr - Elatus Era
 • spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol - Soligor 425 EC
 • tetrakonazol -Bagani 125 ME, Eminent 125 ME
 • tiofanat metylowy - Tiofan 500 SC, Tiofanat Metylowy 500 SC, Tiptop 500 SC, Topsin M 500 SC