Na podstawie badań w centrach kompetencji BASF, śmiało można stwierdzić, że tegoroczne doświadczenia wyraźnie pokazują, iż plon rzepaku po jesiennych zabiegach CARYX jest nawet o 5,9 dt/ha wyższy w odniesieniu do kontroli i wyższy w porównaniu do innych rozwiązań. Inną ważną cechą produktu CARYX jest na pewno duży wpływ na rozwój systemu korzeniowego dający roślinie energię do przezimowania, a wiosną do odpowiedniego wzrastania.  

Zarządzanie energią w korzeniach. Jesienią rośliny traktowane CARYX rozwijają silny korzeń palowy i wytwarzają dużą ilość drobnych korzeni bocznych. Roślina ze zwiększoną masą korzeni pobiera i magazynuje więcej składników pokarmowych z gleby. W efekcie rzepak może wydać wyższy plon i maksymalnie wykorzystać swój potencjał plonotwórczy.

Kiedy zastosować CARYX? Właściwie już wkrótce, bo w fazie 4-6 liści rzepaku ozimego, dzięki czemu zapewnimy roślinie najlepsze warunki do wzrostu, a także w najwyższym stopniu skorzystamy z właściwości produktu CARYX.

CARYX - energia przetrwania rzepaku

wykres