Zboża narażone są na porażenie ze strony sprawców chorób podstawy źdźbła. Na niektórych plantacjach widoczne jest m.in. łamliwości źdźbła zbóż. Zaatakowały też choroby liści, zauważyć można mączniaka prawdziwego zbóż i traw, na pszenicy ozimej septoriozę paskowaną liści. Oznacza to konieczność interwencji fungicydem.

Przy doborze fungicydu oprócz spektrum zwalczanych chorób zwrócić trzeba także uwagę na wymagania substancji względem temperatury minimalnej, zwłaszcza w sytuacji gdy występuje ochłodzenie. Większość fungicydów najlepiej działa w temperaturach 12°C. Oznacza to, że suma temperatur dnia i nocy nieprzekraczająca temperatury minimalnej musi utrzymywać się do kilku dni po zabiegu, żeby był on w pełni skuteczny.

Wiosną, kiedy się stopniowo ociepla temperatura nie stanowi problemu dla działania, jednak jest to czas kiedy występują jej wahania – taką sytuację obserwujemy obecnie. W takim przypadku przy występujących i spodziewanych spadkach temperatur w terminie T1 bezpieczniej jest sięgnąć po substancje, które działają w niższych temperaturach.

W 4-5°C radzą sobie morfoliny, w tej grupie substancja czynna fenpropidyna, która zadziała m.in. przeciwko mączniakowi. O tę substancję czynna oparte są preparaty: Leander 750 EC, Andros 750 EC. Substancja jest też składową gotowych mieszanin fabrycznych: fenpropidyna z propikonazolem, np. w preparatach: Tern Premium 575 EC, Tilt Turbo 575 EC, Zenit 575 EC lub z epoksykonazolem, np.: Lotus Top 140 EC.

Do grupy morfolin należy także substancja czynna fenpropimorf, która występuje np. w preparacie Corbel i Limero 750 EC. Jest także składnikiem gotowych mieszaninach fabrycznych łącznie z metrafenonem i epoksykonazolem w fungicydach Capalo 337,5 SE, Juwel TT 483 SE, Palazzo i Tocata, Ceando Plus, które działają na choroby podsuszkowe.

W takich temperaturach sięgnąć można po imidazole, np. substancję czynną prochloraz. Bazują na niej fungicydy, np: Atak 450 EC, Bansuri, Faxer, Golden Prochloraz 450 EC, Mirage 450 EC, Mondatak 450 EC, Promax 450 EC, Spector 450 EC, Quern 450 EC.

W temperaturze 5°C radzą sobie preparaty z grupy quinozololin, np. substancja czynna proquinazid. Na bazie tej substancji zarejestrowane są preparaty: Halny 200 EC, Talius 200 EC, Tarot 200 EC. Wykorzystać można mieszaniny fabryczne proquinazidu z prochlorazem i tebukonazolu – taki skład reprezentują: Arbiter 520 EC, Vareon 520 EC, Wirtuoz 520 EC.

Spiroksamina będąca ketoaminą także z powodzeniem może być stosowana. Substancja czynna występuje w gotowych mieszaninach fabrycznych dwuskładnikowych z protiokonazolem w preparatach: Input 460 EC. Jest składową fabrycznych mieszanin trójskładnikowych z protiokonazolem i bifaksenem w preparacie Boogie Xpro 400 EC. Jest także częścią trójskładnikowej mieszaniny fabrycznej: spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol w preparatach: Soligor 425 EC i Hutton. Występuje w mieszaninie: spiroksamina, tebukonazol, triadimenol w preparacie Falcon 460 EC.

Przy stosowaniu mieszanin substancji czynnych różnych grup chemicznych, których zadaniem jest zwalczanie jak największego spektrum chorób, temperatury nie powinny być niższe niż 6°C, nawet z dodatkiem którejś z wymienionych substancji. Przy niższej temperaturze skuteczność może być obniżona. Zabieg powinien być wykonywany na rośliny wolne od rosy i najlepiej w pochmurne dni (nie w pełnym słońcu).