W plantacjach zbóż widoczny jest mączniak prawdziwy zbóż i traw oraz porażenie chorobami podstawy źdźbła. Jeśli plantacja wygląda na zdrową, warto wykonać test zdrowotności roślin, który zobrazuje porażenie upraw.

Większość fungicydów najlepiej działa w temperaturach 12°C, co oznacza że suma temperatur dnia i nocy, nieprzekraczająca temperatury minimalnej, musi utrzymywać się do kilku dni po zabiegu, by ten był w pełni skuteczny. Z takimi temperaturami nie ma problemu w pełni wiosny, sytuacja wygląda zgoła odmiennie, gdy chcemy zadziałać fungicydem w zabiegu wczesnowiosennym. Wówczas można sięgnąć po fungicydy nieco mniej zależne od temperatur.

W 4-5°C radzą sobie morfoliny, w tej grupie substancja czynna fenpropidyna, która zadziała m.in. przeciwko mączniakowi. O tę substancję czynną oparte są np. fungicydy: Leander 750 EC, Lotus Top 140 EC, czy gotowe mieszaniny fabryczne fenpropidyny z propikonazolem, np. w preparatach: Tern Premium 575 EC, Tilt Turbo 575 EC, Zenit 575 EC.

Do grupy morfolin należy także fenpropimorf, substancja która występuje w gotowych mieszaninach fabrycznych łącznie z metrafenonem i epoksykonazolem w np. fungicydach Capalo 337,5 SE, Juwel TT 483 SE, Palazzo i Tocata, które działają na choroby podsuszkowe.

Prochloraz należący do grupy imidazoli także może być stosowany w niższych temperaturach. O tę substancję oparte są fungicydy: Bumper Super 490 EC, Golden Prochloraz 450 EC, Mirage 450 EC, Mondatak 450 EC, Prima Duo 450 EC, Promax 450 EC, Spector 450 EC.

Również substancja czynna proquinazid z grupy quinozololin poradzi sobie w temperaturze 5°C. Na bazie tej substancji zarejestrowane są np. fungicydy: Halny 200 EC, Prokonazid 200 EC, Prozid 200 EC, Talius 200 EC, Tarot 200 EC. Wykorzystać można mieszaniny fabryczne proquinazidu z prochlorazem i tebukonazolu – taki skład reprezentują: Arbiter 520 EC, Vareon 520 EC, Wirtuoz 520 EC.

Spiroksamina będąca ketoaminą także z powodzeniem może być stosowana, substancja czynna występuje w np. w fungicydach: Boogie Xpro 400 EC, Falcon 460 EC, Input 460 EC, Soligor 425 EC.

Wskazane substancje nadają się do wykorzystania w zabiegu T1. Są skuteczne w dość niskich temperaturach, w których inne substancje czynne stosowane samodzielnie nie działają tak dobrze.

Przy stosowaniu mieszanin substancji czynnych różnych grup chemicznych, których zadaniem jest zwalczanie jak największego spektrum chorób, temperatury nie powinny być niższe niż 6°C, nawet z dodatkiem którejś z wymienionych substancji. Przy niższej temperaturze skuteczność może być obniżona. Zabieg powinien być wykonywany na rośliny wolne od rosy i najlepiej w pochmurne dni (nie w pełnym słońcu).