Choroba wywoływana jest przez grzyby z rodzaju Phytophthora spp. Występuje na wszystkich stadiach rozwojowych rośliny. W ogrodzie najczęściej porażane przez tego patogena są rośliny wrzosowate (różaneczniki, azalie, wrzosy) oraz iglaki (żywotniki, cyprysy, jałowce, cisy). Możemy wówczas zauważyć masowe więdniecie i usychanie krzewów. Charakterystycznym objawem fytoftorozy różaneczników są opadnięte do dołu i zwinięte w rurkę liście.

Inne rośliny, takie jak byliny, cebulowe, jednoroczne czy doniczkowe nagle więdną i dochodzi do ich gnicia -  od korzeni w górę i odwrotnie. Powodem takiego przebiegu choroby i szybkiego zamierania roślin jest to, że w warunkach wysokiej wilgotności pasożyt w postaci zarodni pływkowych rozwija się na całej roślinie. Rozwinięte strzępki grzybni przerastają struktury tkanki niszcząc wiązki przewodzące. Zarodnie w obecności wody przemieszczają się zakażając inne znajdujące się w pobliżu rośliny. 

U roślin uprawianych w gruncie choroba najczęściej przebiega od systemu korzeniowego i postępuje ku górze. Objawami fytoftorozy są plamistości i nekrozy na wszystkich częściach rośliny. Dochodzi również do zgnilizny podstawy pędu, brązowienia korzeni i w końcu do całkowitego zamierania rośliny. Cechą charakterystyczną fytoftorozy jest to, że po zdrapaniu u podstawy krzewu widoczna jest zbrązowiała, przegniła tkanka.

W zależności od miejsca bytowania zarówno zarodniki pływkowe jak i inne struktury przetrwalnikowe grzyba przeżywają od 6 (części roślin, gleba) do 15 lat (woda). Wilgotna gleba sprzyja jego rozprzestrzenianiu. Najczęściej źródłem choroby jest zakażony materiał nasadzeniowy i gleba. W miejscu gdzie występowała choroba zaleca się unikać uprawy innych roślin podatnych na fytoftorozę oraz odkażenie chemiczne podłoża.

Silnie porażone rośliny należy niezwłocznie usunąć i spalić. Dokładnie zbieramy wszystkie porażone części (korzenie łatwo odrywają się). Podłoże pod uprawę różaneczników i innych iglaków, powinno być dobrej jakości i z pewnego źródła pochodzenia. Glebę w ogrodzie, doniczki i stoły (w uprawie szklarniowej), należy niezwłocznie odkazić m.in. Agrosteril, Huwa-San TR-50 lub Menno Florades 90 SL.

Po usunięciu chorych roślin glebę oraz inne znajdujące się w pobliżu rośliny podlewamy jednym z preparatów: Agro Propamocarb Plus 840 SL, O-Carb 722 SL (2-3 l cieczy roboczej na m3), a następnie po 3 tygodniach wykonujemy przemiennie oprysk i/lub podlewamy preparatami, takimi jak: Previcur Energy 840 SL, Proplant 722 SL, Ridomil Gold MZ 67,8 WG lub Polyversum WP. W przypadku gdy nadal występują objawy choroby, usuwamy kolejne porażone rośliny i ponownie wykonujemy zabieg chemiczny, w odstępie co 14 dni.