Ploniarka to muchówka, której stadium szkodliwym są beznogie larwy żerujące wewnątrz roślin. Generalnie gatunek ten w ciągu roku rozwija trzy pokolenia, ale kukurydzy najbardziej zagrażają larwy pierwszego pokolenia pojawiające się od maja i żerujące zwykle do końca czerwca. Jak się to objawia?

Rośliny słabo uszkodzone odznaczają się charakterystycznymi przejaśnieniami biegnącymi wzdłuż nerwów liści, niekiedy z drobnymi otworkami na liściach. Z kolei silne to zbite i trudno rozwijające się liście. Poważne uszkodzenia powstają, kiedy larwy uszkodzą stożek wzrostu. Prowadzi to do karłowacenia rośliny i wybijania kilku pędów bocznych, zazwyczaj nie zawiązujących kolb. Gdy stożek wzrostu zostanie zjedzony, wówczas roślina zamiera. Dodatkowo pojawienie się larw ploniarki przyczynia się do wzrostu porażenia roślin przez sprawców chorób, zwłaszcza przez głownię guzowatą.

Aktualne są komunikaty występowania ploniarki w kukurydzy, o czym pisaliśmy już wcześniej. Przebieg pogody ma ogromne znaczenie dla rozwoju tego szkodnika.

- Jeśli będzie ciepło to kukurydza poradzi sobie z ploniarką. Ale w sytuacji, kiedy się ochłodzi i rozwój kukurydzy zostanie przystopowany, wówczas można się spodziewać silnego żerowania larw, a tym samym poważnych szkód wyrządzanych przez nie – przypomina prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

Radzi on aby na bieżąco monitorować plantacje i zwłaszcza na polach o dużym areale zastosować insektycyd tylko przy brzegu pola. – Ploniarka jest szkodnikiem leniwym, dlatego raczej nie przemieszcza się w głąb pola. Stąd warto zastosować oprysk insektycydem przy brzegu pola wykonując „jedno, dwa kółka” – dodaje prof. Michalski.

Dla fazy 1-3 liści należy prowadzić obserwacje na obecność jaj pobierając po 5 roślin w 10 miejscach plantacji po przekątnej (razem 50 roślin). Analizę należy wykonywać dwa razy w tygodniu. Jeśli stwierdzi się 5 lub więcej jaj na 10 roślin wówczas zabieg ochrony roślin będzie uzasadniony.

Przeciwko ploniarce w kukurydzy zarejestrowany jest jeden produkt Proteus 110 OD. Zabieg należy prowadzić w chwili zrównania się długości trzeciego liścia z długością liścia drugiego.