Wyrównany, skrócony i usztywniony łan to istotny element profesjonalnej uprawy zbóż. Nie wolno go bagatelizować, gdyż konsekwencje zaniedbań będą poważne. Źle przeprowadzona regulacja sprawi, że zboża wylegną, zakłócając dalszy wzrost i rozwój. W wyniku wylegania rośliny w większym stopniu będą porażone przez choroby i szkodniki, a także plon będzie istotnie niższy. Nie wolno zapominać, że w wyniku wylegania ziarno traci swoje parametry jakościowe – szczególnie negatywne zjawisko w produkcji pszenicy jakościowej. Wyleganie może wystąpić w różnych okresach wzrostu i rozwoju zbóż, wpływając w większym lub mniejszym stopniu na plon. Dlatego regulacji nie należy lekceważyć, a później, gdy zajdzie taka potrzeba, skrócić i usztywnić dokłosie.

Dbając o dokłosie

Większość producentów zbóż z pierwszej aplikacji regulatorów wzrostu nie rezygnuje. Wielu zastanawia się, czy dwuetapowe skracanie zbóż ma uzasadnienie, czy warto je wykonać, czy nie jest to zbędny koszt. Odpowiedź na te pytania nie jest prosta. Regulując wysokość zbóż, należy pamiętać, że druga regulacja nie zawsze jest wskazana. Pierwsza aplikacja regulatora wzrostu wystarczy, gdy zboża uprawiane są mniej intensywnie, do założenia plantacji wykorzystano odmiany odporne na wyleganie oraz występują niedobory wody. Jeśli plantacja uprawiana jest intensywnie, a warunki atmosferyczne sprzyjają osiągnięciu wysokich plonów – ze skracania i usztywniania dokłosia nie należy rezygnować. Związane jest to z dużym ryzykiem wylegnięcia oraz złamaniem dokłosia. Do złamania dokłosia najczęściej dochodzi w uprawie jęczmienia ozimego oraz pszenicy ozimej, choć pozostałe gatunki, w wyniku niezastosowania drugiej dawki regulatora, również mogą wylec. Najczęściej skrócenie dokłosia wykonywane jest, gdy zboża są w fazie końca liścia flagowego: liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia (wg BBCH 39). Jednak w zależności od rodzaju substancji czynnej wykorzystywanej do regulacji zbóż, skrócenie dokłosia można przeprowadzić od fazy, gdy liść flagowy jest widoczny, ale jeszcze nierozwinięty do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 37-49). Najczęściej skrócenia dokłosia dokonuje się w systemie dawek dzielonych tym samym preparatem, którym skracano wcześniej źdźbło (tab. 1). Regulując wysokość zbóż, należy pamiętać, że zawsze trzeba stosować się do wskazań producenta umieszczonych w etykiecie. W sytuacji, gdy zrezygnowano z wczesnowiosennej aplikacji regulatora wzrostu, a w trakcie wegetacji wzrosło ryzyko wylegania, należy wykonać regulację preparatami zarejestrowanymi do aplikacji w późnych fazach rozwojowych (tab. 2).