W tym roku brać trzeba pod uwagę, że chwasty bez przeszkód przetrwały zimę, a gatunki zimujące, jak: chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne, gwiazdnica pospolita, miotła zbożową są już dobrze rozwinięte. Niezwalczone szybko zaczną dominować na polu i silnie konkurować z rośliną uprawną o światło, wodę, składniki pokarmowe.

Stosowanie wiosennego odchwaszczania herbicydami można rozpocząć zaraz po ruszeniu wegetacji. Pewną przeszkodą we wczesnej aplikacji mogą być utrzymujące się niskie temperatury w niektórych regionach kraju. W takim przypadku sięgać powinno się po herbicydy, które radzą sobie w niższych temperaturach, np. zawierające substancję czynną halauksyfen metylu (od 2°C), frolasulam (powyżej 4°C), fluroksypyr (od 5°C)

Wczesną wiosną w uprawie pszenicy, pszenżyta przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym można zastosować np. mieszaninę substancji czynnych: pinoksadenu i piroksulamem (Avoxa 50 EC). Herbicyd działa na m.in. miotłę zbożową, wyczyńca polnego, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, przytulię czepną, chwasty rumianowate.

Zdecydowanie najliczniejszą grupę herbicydów stanowi preparaty zalecane albo od ruszenia wegetacji zbóż, albo od fazy krzewienia. W grupie preparatów, których zastosowanie na wiosnę można rozpocząć od początku krzewienia zbóż ozimych dominują herbicydy zwalczające chwasty dwuliścienne. Mniejszą gamę stanowią herbicydy zwalczające chwasty jednoliścienne.

Szczegółowo na temat zaleceń herbicydów w wiosennym odchwaszczaniu piszemy w marcowym wydaniu miesięcznika Farmer. W temacie „Gdy stawiamy na wiosenne zabiegi” autorstwa dr Katarzyny Marczewskiej – Kolasy z IUNG-PIB we Wrocławiu. W artykule omówiono co może stanowić przeszkodę przy wiosennym odchwaszczaniu upraw, jak dobrać herbicyd by był trafiony. Zachęcamy do lektury!