Generiks to młoda firma – funkcjonuje od 2010 r., stworzona przez właścicieli spółki Pestila znanej wcześniej bardziej ogrodnikom niż rolnikom, ponieważ produkowała i sprzedawała insektycyd Piorun 200 SL, wykorzystywany przez sadowników, warzywników jak i producentów roślin ozdobnych (zarówno pod osłonami, jak i w gruncie).

Generiks jest w końcowej fazie rejestracji dwóch środków, które ma nadzieję wprowadzić na rynek w 2014 r. Pierwszym z nich jest fungicyd o nazwie handlowej Kapłan 80 WG, zawierający jako substancję czynną kaptan. Będzie on przeznaczony do ochrony sadów jabłoniowych. Fastoxin 300 SL to z kolei herbicyd, oparty o MCPA. Ten środek ma mieć szerszą rejestrację, obejmującą kilka gatunków roślin rolniczych.

Z zapowiedzi firmy wynika, że do 2020 r., powstanie szeroka paleta ofertowa, obejmująca 20 środków ochrony roślin. Do jesieni 2014 r., na rynek ma trafić 6 kolejnych generyków, 2 na początku 2015 r. i kolejnych 8 do 2016 r. Będą to głównie herbicydy mogące znaleźć wykorzystanie w uprawach: rzepaku, kukurydzy i pszenicy. Substancje czynne niezbędne do ich produkcji zostaną sprowadzone z Chin i Indii. W Polsce będą z nich przygotowywane produkty handlowe. Rodzime będą też opakowania. Dla zapewnienia ochrony autentyczności sprzedawanych preparatów, opakowania będą posiadały tłoczone logo firmy i zostaną opatrzone znakiem holograficznym.

Generyk to post patentowy zamiennik preparatu oryginalnego. Oparty jest o tę samą substancję czynną co oryginał. Może jednak zawierać inne substancje pomocnicze (np. wypełniacze, stabilizatory) pod warunkiem, że nie zmieniają one właściwości środka i nie wpływają na jego skuteczność.