W ubiegłym tygodniu Health and Environment Alliance (HEAL), organizacja patronacka European Cancer Societies (ECL) i French Cancer Association zwróciły się do odpowiednich szefów departamentów we francuskim ministerstwie rolnictwa i poprosiły o wyjaśnienie.

Cztery sprawozdające państwa członkowskie z grupy oceniającej glifosat (AGG), w tym Francja, przedłożyły w czerwcu oświadczenie, zgodnie, z którym nie trzeba ponownie klasyfikować potencjalnego ryzyka glifosatu w odniesieniu do rakotwórczości, toksycznego wpływu na reprodukcję i mutagenności komórek rozrodczych.

W przypadku stowarzyszeń ta ocena jest sprzeczna z zachowaniem głosowania – Francja głosowała za sprzeciwem i zgłaszała obawy dotyczące zdrowia. Przytoczono również obietnicę złożoną przez prezydenta Emmanuela Macrona w 2017 r., że w dużym stopniu zakończy się stosowanie kontrowersyjnego składnika aktywnego w ciągu trzech lat, a także aktualna analiza państwowego instytutu badań nad zdrowiem (INSERM). Według instytutu, istnieje umiarkowane założenie, że glifosat jest powiązany z chłoniakiem nieziarniczym.

Na tym tle stowarzyszenia przypomniały ministrom o szczególnej odpowiedzialności AGG. Francja musi publicznie wyjaśnić swoje stanowisko w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia, a także podstawy naukowe przedmiotowej oceny.