• Twarda woda wpływa na skuteczność działania glifosatu.
  • Siarczan amonu oraz specjalne adiuwanty mogą ograniczyć negatywny wpływ twardej wody
  • Jak pogoda wpływa na skuteczność działania glifosatu?

Glifosat (N-fosfonometyloglicyna) to nieselektywny dla roślin herbicyd wykorzystywany między innymi do zwalczania chwastów uciążliwych w zastosowaniu na ściernisko.

Czynniki pogodowe a skuteczność glifosatu

Należy pamiętać, że skuteczność glifosatu zależy od wielu czynników. Najważniejsze jest aby pamiętać, że substancja ta jest pobierana wyłącznie przez zielone i niezdrewniałe części roślin. Na skuteczność jego działania mają wpływ warunki pogodowe. Niska wilgotność powietrza, upały, silne nasłonecznienie oraz wiatr mogą znacznie skrócić czas występowania kropel cieczy na powierzchni liści, a tym samym ograniczać jej wchłanianie. W długotrwałej suszy chwasty pokrywają się także grubą warstwą kutykuli, tworząc barierę utrudniającą wnikanie substancji czynnej do komórek roślinnych. Planując zabieg należy zwracać uwagę nawet na godziny jego wykonywania, tak aby warunki na polu były jak najbardziej optymalne, a rośliny były w pełnym turgorze. Jeśli chodzi o opady deszczu to przyjmuje się, że po 1 h od zabiegu nie mają one już większego wpływu na skuteczność działania glifosatu. Do prawidłowego działania herbicydu temperatura powietrza powinna być wyższa niż 5°C, a przymrozki występujące po zabiegu nie mają wpływu na jego skuteczność. Jednak przy stosowaniu na ściernisko w sezonie letnim o to martwić się nie musimy. Po aplikacji roślina obumiera na ogół po 2-3 tygodniach (jeśli jest sucho i słonecznie, a rośliny młodsze to zachodzi to szybciej).

Czynniki, na które rolnik na wpływ

-Ze względu na bardzo zmienną skuteczność glifosatu w warunkach praktycznych, a także na rosnące w ostatnim czasie jego ceny, warto zwrócić uwagę na wyeliminowanie możliwie wszystkich czynników ograniczających działanie tego herbicydu, bez konieczności zwiększania kosztów odchwaszczania. Możliwości takie są obecnie w zasięgu rolnika, a ich umiejętne wykorzystanie pozwala nawet w warunkach niesprzyjających na uzyskanie bardzo wysokiej skuteczności chwastobójczej, nawet znacznie zredukowaną dawką substancji aktywnej -tłumaczy prof. Zenon Woźnica z UP w Poznaniu.

Twarda woda a skuteczność glifosatu

-W pierwszej kolejności wyeliminować należy niezmiernie szkodliwy dla glifosatu wpływ związków mineralnych zawartych w wodzie używanej do przygotowania cieczy opryskowej (zdecydowana większość wód w Polsce wykorzystywanych do zabiegów to wody twarde i bardzo twarde, o dużej ilości antagonistycznych związków wapnia i magnezu, które łatwo łączą się z glifosatem do form nieaktywnych). Jednocześnie należy zdecydowanie zwiększyć zatrzymywanie się kropel opryskowych na chwastach (nawet 50% kropel odbija się od ich powierzchni) oraz poprawić wnikanie i aktywny transport substancji aktywnej herbicydu do miejsca jego działania.

Metody ograniczające negatywny wpływ twardej wody

Siarczan amonu i glifosat

Dlatego stosując glifosat warto zastosować odpowiednie dodatki. Powszechnie stosowanym jest dodatek siarczanu amonu. Siarczan amonu zmniejsza antagonistyczny efekt twardej wody na glifosat. W roztworze wodnym dochodzi do hydrolizy cząsteczki. Anion siarczanowy w siarczanie amonu wiąże się z solami w twardej wodzie i wytrąca je z roztworu, zmniejszając efekt antagonistyczny. Zazwyczaj stosuje się go w stężeniu 1–2%. Dawka nie powinna być większa niż 5 kg/ha.

Adiuwanty i herbicyd z nową formulacją

-Okazuje się, że takie kompleksowe wymagania doskonale spełniają krajowe wielofunkcyjne adiuwanty dedykowane specjalnie do tego herbicydu (np. AS 500 SL, Efectan 650 SL). Równolegle nie należy zapominać o możliwie maksymalnym obniżeniu wydatku opryskiwacza (do 100-150 l/ha). Pozwala to na zwiększenie stężenia glifosatu w cieczy opryskowej, co silnie wpływa na jego pobieranie i przyspiesza transport w zwalczanych chwastach. Zawsze wskazane jest łączenie tych możliwości, gdyż skutkuje zwykle znacznym zwiększeniem skuteczności glifosatu i możliwością redukcji dawek nawet o 25-30%. Warto zainteresować się również nowymi formulacjami glifosatu, które zawierają już wbudowany adiuwant o działaniu wielofunkcyjnym, jak np. wprowadzony w bieżącym roku unikalny w skali światowej krajowy herbicyd Halvetic, zawierający obok glifosatu starannie dobrany kompleks adiuwantów aktywujących, łącznie z siarczanem amonu. Ta innowacyjna formulacja zapewnia uzyskanie wysokiej skuteczności glifosatu w dawce substancji aktywnej zredukowanej nawet o 50% w stosunku od dawek formulacji tradycyjnych zalecanych w danych warunkach – tłumaczy prof. Woźnica.