• Zwalczanie chwastów przed wschodami buraków cukrowych możliwe jest przy użyciu glifosatu.
  • Do cieczy roboczej należy dodać adiuwant wspomagający działanie glifosatu.

Rośliny na plantacjach buraków cukrowych założonych pod koniec marca w warunkach Polski centralnej jeszcze nie wschodzą. Brakuje ciepłych dni. Obserwujemy siewki buraka, które bardzo powoli się rozwijają. 10-12 kwietnia widoczne było pęknięcie otoczki z widocznym korzonkiem zarodkowym, po kolejnych 5 dniach można było zaobserwować dalszy, ale nadal powolny rozwój siewek buraka, ale już delikatnie widać kolanko podliścieniowe. Tymczasem widać na plantacji pierwsze siewki chwastów.

Młode siewki chwastów są już widoczne na plantacjach buraka cukrowego Fot. A. Kobus
Młode siewki chwastów są już widoczne na plantacjach buraka cukrowego Fot. A. Kobus

Chcąc uzyskać wyższy stopień efektywności ochrony herbicydowej plantacji można zastosować przed wschodami buraka preparaty zawierające glifosat.

Dla prawidłowego działania herbicydu temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5-7°C, i choć przymrozki po zabiegu nie są dużym przeciwwskazaniem, jednak należy unikać takiego następstwa zdarzeń. Tegoroczne warunki do takich zabiegów nie są optymalne. Wschody buraków się przedłużają, a duża wilgotność gleby, opady oraz wiatry sprawiają, że trudno trafić w okno pogodowe.

Jak jest cel takiego zabiegu?

- Zabieg glifosatem wykonywany bezpośrednio przed wschodami buraków umożliwia usunięcie siewek chwastów, które zazwyczaj w okresie wykonywania pierwszego zabiegu powschodowego mogą być już w fazie 2-3 par liści właściwych (szczególnie komosa biała). Zabieg należy przeprowadzić z wykorzystaniem 1 l herbicydu zawierającego 360 g glifosatu – mówi Adam Wachowski z firmy Agromix.

Zabieg przy użyciu glifosatu można wykonać najpóźniej na 3 dni przed wschodami buraków Fot. A. Kobus
Zabieg przy użyciu glifosatu można wykonać najpóźniej na 3 dni przed wschodami buraków Fot. A. Kobus

Koniecznie glifosat z adiuwantem

- Tak niska dawka działa ponieważ chwasty są w fazach rozwojowych, w których wykazują wysoką wrażliwość na herbicyd oraz jest stosowany z adiuwantem o wielokierunkowym działaniem AS 500 SL w dawce 1,5 l ha.

Związki wapnia zawarte w twardej wodzie mogą reagować z cząsteczkami glifosatu. Dlatego do cieczy roboczej należy dodać adiuwant niwelujący te skutki Fot. A. Kobus
Związki wapnia zawarte w twardej wodzie mogą reagować z cząsteczkami glifosatu. Dlatego do cieczy roboczej należy dodać adiuwant niwelujący te skutki Fot. A. Kobus

Ten adiuwant wiąże kationy metali obniżając twardość wody do nawet 3 stopni dH. Standardowe kondycjonery obniżają to do około 20 stopni. Dodatkowo zawiera dedykowany do glifosatu surfaktant ułatwiający wnikanie glifosatu pomiędzy szczelinami w kutykuli oraz uruchamia inne procesy jak chociaż pompę protonową. Dzięki temu umożliwia redukcje dawki o 30% - tłumaczy Wachowski.

Czy zabieg jest bezpieczny dla buraków?

Zabieg w fazie gdy siewki buraka są przykryte gleba jest całkowicie bezpieczny. Roślina uprawna nie ma kontaktu z glifosatem. Ten który spada na ziemie błyskawicznie wiąże się z cząstkami gleby i powstają nierozpuszczalne sole, które szybko ulegają biodegradacji.

Czytaj także: