Gnatarz rzepakowiec zwany „czarną liszką" (larwy) zawsze był kojarzony z rzepakiem i gorczycą. W uprawach powoduje duże szkody, prowadząc do ogołacania roślin z liści. Należy wspomnieć, że jest on poważnym szkodnikiem również roślin kapustnych, chrzanu, rzodkwi, rzepy. Szczególnie upodobał sobie kapustę pekińską. Młode rośliny uprawiane w okresie letnim są masowo uszkadzane przez larwy II pokolenia.

Gnatarz rzepakowiec jest błonkówką o charakterystycznym pomarańczowym odwłoku i ciemnej głowie. Jak na rodzinę pilarzowatych jest dużym owadem, osiągającym ok. 15 mm długości. Larwa szkodnika jest barwy ciemnozielonej początkowo żeruje na dolnej stronie liścia, potem także na górnej.

Lot błonkówek I pokolenia trwa od połowy maja do połowy czerwca. Drugie pokolenie pojawia się od połowy lipca i na początku sierpnia. To właśnie w tym okresie samice po raz kolejny składają liczne jaja na liściach kapusty pekińskiej. Samica gnatarza pokładełkiem wykonuje w brzegowej części liści podłużne nacięcia, do których składa 1-4 jaj.

Po 7-12 dniach wylęgają się larwy, które wygryzają w liściach okrągłe otwory. Żerowanie bardzo przypomina uszkodzenia spowodowane przez pchełki. Jednak larwy wygryzają coraz większe dziury prowadząc nawet do szkieletowania liści. Są na tyle żarłoczne, że w ciągu kilku dni mogą zniszczyć sporą ilość roślin w plantacji.

Liczne występowanie gnatarza II pokolenia jest poważnym zagrożeniem dla roślin, dlatego szkodnik powinien być w tej sytuacji zwalczany. Monitoring pojawienia się błonkówek prowadzimy poprzez odłów przy pomocy białych tablic lepowych. Uprawa powinna być lustrowana co kilka dni, nawet do końca września. Licznej obecności szkodnika można się spodziewać w rejonach uprawy gorczycy i rzepaku.

Należy przeprowadzić zwalczanie najmłodszych larw, w przypadku obecności 4 sztuk na dolnej stronie liścia. Zabieg oprysku przeprowadzamy jednym z zalecanych preparatów, np. Decis Mega 50 EW (0,15l/ha), Delta 50 EW (0,15l/ha), Karate Zeon 050 CS (0,12l/ha), Fastac 100 EC (0,1 l/ha) lub Nurelle D 550 EC (0,5 l/ha). W razie potrzeby należy powtórzyć zabieg po 7-10 dniach.