• Ciech Sarzyna prezentuje nowy produkt Halvetic, oparty na glifosacie.
  • Firma zdradza także swoje plany rynkowe jakie ma wobec tego produktu.


Halvetic to przełom na światowym rynku formulacji glifosatu, a jednocześnie odpowiedź Grupy Ciech na wyzwania związane z transformacją rolnictwa w kierunku założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

- Halvetic, wpisuje się nie tylko w nasz ambitny rozwój portfolio produktowego, ale również łączy troskę o środowisko naturalne z potrzebami nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa – mówił Wojciech Babski, Prezes Zarządu Ciech Sarzyna i szef biznesu AGRO w Grupie Ciech.

O Europejskim Zielonym Ładzie i wpływie tych założeń na polskie rolnictwo oraz strategię firmy mówił Wojciech Babski, Prezes Zarządu Ciech Sarzyna i szef biznesu AGRO w Grupie Ciech Fot. AK
O Europejskim Zielonym Ładzie i wpływie tych założeń na polskie rolnictwo oraz strategię firmy mówił Wojciech Babski, Prezes Zarządu Ciech Sarzyna i szef biznesu AGRO w Grupie Ciech Fot. AK

Nowość w portfolio Ciech Sarzyna

Halvetic zawiera 180 g glifosatu w formie soli izopropyloaminowej oraz już wbudowane zwilżacze i siarczan amonu, na ogół dodawany przez użytkowników osobno, co poprawia łatwość jego stosowania. Jest herbicydem nieselektywnym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania bardzo szerokiego spektrum jednoliściennych oraz dwuliściennych chwastów jednorocznych i wieloletnich.

Co wyróżnia nowy produkt od innych tego typu?

Halvetic powstał w oparciu o innowacyjną i opatentowaną technologię BGT („Better Glyphosate Technology”), pozwalającą na utrzymanie dotychczasowej skuteczności substancji czynnej, przy obniżeniu jej dawki na hektar o połowę w porównaniu do istniejących standardów.
Co to dokładniej oznacza? Jak wspomniano wyżej Halvetic to połączenie systemu adiuwantów (substancji pomocniczych) i innych dodatków, które zapewniają pełną funkcjonalność glifosatu w jednym produkcie. Jak zapewnia firma takie połączenie ułatwia przygotowanie cieczy roboczej, a także zwiększa retencję produktu na powierzchni zwalczanych chwastów, stwarzając korzystne warunki dla wnikania substancji czynnej i przemieszczania jej do miejsca działania. Ogranicza także wpływ negatywnych czynników biotycznych (np. warstwa woskowa na powierzchni roślin), jak i abiotycznych (np. skrajne temperatury, niedostatek wody w glebie) na skuteczność zabiegu.

Dawka niższa o 50 %

Dzięki temu technologia BGT pozwala na znaczące zmniejszenie dawki glifosatu na hektar - nawet o 50% w porównaniu do produktów konkurencji, bez rezygnacji ze sprawdzonej skuteczności.

W jakich uprawach można stosować herbicyd Halvetic?

Rejestracja produktu obejmuje możliwość jego stosowania po zbiorach po różnych uprawach i na ścierniskach. Można go również stosować do do przedwschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy, w sadach oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo. Dawka produktu jest uzależniona od rodzaju chwastów, uprawy oraz stopnia zachwaszczenia i wynosi od 1,5 litra/ha do 6 litrów/ha. Środek jest pobierany przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 2-4 tygodniach. Nowy produkt Ciech Sarzyna będzie dostępny na rynku polskim od maja i dostępny będzie w sprzedaży detalicznej.

Światowa ekspansja

Produkt zarejestrowany jest już w Grecji. Jeszcze w tym roku planuje się uzyskać pozwolenie na jego stosowane w Czechach, Portugalii, Australii (gdzie rolnicy szczególnie zmagają się z problemem twardej wody) a także na terenie Stanów Zjednoczonych. W kolejnych latach planowane są starania o rejestracje w całej Europie i zdobycie takich rynków jak: Hiszpania, Niemcy, Francja, Węgry, Rumunia. Docelowo firma planuje pojawić się na rynku brazylijskim oraz argentyńskim, gdzie jak wiadomo glifosat powszechnie wykorzystywany jest w uprawie soi i kukurydzy GMO typu HT (czyli odpornych na glifosat).

Dla produktu Halvetic, Ciech Sarzyna planuje zagraniczną ekspansję na wielu kontynentach Fot. AK
Dla produktu Halvetic, Ciech Sarzyna planuje zagraniczną ekspansję na wielu kontynentach Fot. AK