Preparat uzyskał rejestrację w uprawach cebuli z siewu, pora z siewu oraz kapusty głowiastej z rozsady. Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania to 1,66 kg/ha. Opierając się na doświadczeniach holenderskich firma Belchim będzie wprowadzała system LDS ( low dose system - system niskich dawek lub dawek dzielonych), który gwarantuje uniknięcie zahamowania wzrostu roślin uprawnych przy zachowaniu wysokiej skuteczności chwastobójczej. System LDS zakłada stosowanie produktu w 2 do 4 obniżonych dawkach.


Lentagran 45 WP jest środkiem kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych. Do najistotniejszych gatunków chwastów zwalczanych przez Lentagran 45 WP należy zaliczyć: komosę białą, żółtlicę drobnokwiatową, szarłat szorstki oraz tasznik pospolity.