W ochronie przedwschodowej herbicydy głównie stosowanie są bezpośrednio po siewie, dzięki temu chwasty są wyeliminowane wcześnie, a kukurydza od samego początku ma dobry dostęp do wody, składników pokarmowych i światła. Jednak w wielu rejonach kraju występują posuchy. Tymczasem większość herbicydów doglebowych stosuje się przy dobrym uwilgotnieniu gleby, takie warunki umożliwiają przenikanie środków do gleby, rozpuszczanie i pobieranie przez rośliny chwastów. W warunkach suszy skuteczność działania herbicydów doglebowych jest ograniczona, nie są w dostateczny sposób pobierane przez rośliny.

Jeśli wierzchnia warstwa gleby jest przesuszona do pewnej głębokości wówczas należy tak zadziałać, żeby substancja aktywna znalazła się w warstwie uwilgoconej gleby i mogła być pobierana przez rośliny chwastów. Chcąc podnieść skuteczność działania herbicydu doglebowego aplikowanego przedsiewnie w warunkach suszy opartego o S-metolachlor (Dual Gold 960 EC) można go wymieszać z glebą na głębokość ok.5 cm wykorzystując lekką bronę. Są też dostępne herbicydy, które można zastosować doglebowe krótko po siewie kukurydzy, tzn. do 3. liścia, np. Camix 560 SE, Lumax 537,5 SE, a do 2. liścia Adengo 315 SC.

Herbicydy nalistne zwalczają szereg uciążliwych chwastów w uprawie i najliczniejszą grupę stanowią należące do sulfonylomoczników, a preparaty działają na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne. W kukurydzy wykorzystać można środki oparte o: jodosulfuron, foramsulfuron, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, tifensulfuron, tritosulfuron.