Komisarz Hogan powiedział, że bazując na podstawach naukowych jest za przedłużeniem możliwości używania glifosatu w rolnictwie i w ogródkach na trenach miejskich.

W czerwcu 2016 r. KE zdecydował o przedłużeniu możliwości stosowania glifosatu na 18 miesięcy. W tym czasie Europejska Agencja Chemiczna (Echa), miała dokonać ponownych badań tej substancji czynnej. W marcu 2017 r. Echa opublikowała raport, z którego wynika, że glifosat nie powoduje raka.