Przed typową zimą wszyscy producenci rolni powinni zwrócić uwagę, czy w miejscach gdzie zazwyczaj przechowują śor nie istnieje ryzyko działania minusowych temperatur. Jeśli tak, należy pomyśleć na przykład o przeprowadzce tych produktów do innego pomieszczenia. Czyniąc to obligatoryjnie należy zapewnić im warunki prawidłowego magazynowania śor, pamiętając o przepisach i regulacjach jakie są w tym temacie ustalone.

Dokumentem regulującym od strony prawnej sposób przechowywania ŚOR jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 roku.

Dane z etykiety

O warunkach w jakich powinno się przechowywać dany środek ochrony roślin informuje etykieta preparatu, z którą należy się zapoznać. Zdecydowana większość z nich mówi o tym, że preparaty powinny być przechowywane w temperaturze nie niższej niż 0°C. To logiczne, gdyż część środków jest w formie płynnej, stąd istnieje ryzyko ich przemrożenia.

Jeśli tego nie zrobimy, w przechowywanym środku może dojść do zmian chemicznych, niekorzystnie wpływających na późniejszą skuteczność preparatów.

Przetrzymywanie preparatów w pomieszczeniach, w których narażone są działanie minusowych temperatur może powodować np. wytrącenie osadów, krystalizację substancji w nich zawartych czy późniejszą dezaktywację substancji czynnej.

Należy pamiętać, że magazynowane środki:

• muszą być przechowywane w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt tych środków z żywnością, napojami lub paszą. Z dala od ujęć wody, źródeł ognia, materiałów łatwopalnych itp.
• najlepiej, aby były pogrupowane w określonym porządku, tj.: np. przeznaczenia czy formulacji,
• miejsce, w którym są składowane musi być oznakowane, zamykane na klucz, do którego dostępu nie mają osoby nieupoważnione (dobrze się sprawdza tym celu metalowa skrzynia lub szafka). 

Większych problemów nie powinny mieć duże gospodarstwa, gdyż zazwyczaj są one wyposażone w konkretny magazyn do przechowywania śor, w którym kontroluje się temperaturę i wilgotność, jest zapewniona wentylacja itp. Tu zazwyczaj „przeprowadzka” lub działania zabezpieczające przed przemrożeniem nie są konieczne. Nie oznacza to jednak, że przy większych spadkach temperatur i tam problem nie wystąpi. 

Zabezpiecz przed wilgocią

Zabezpieczyć należy także preparaty w postaci sypkiej, takie jak proszki czy granulaty, zwłaszcza jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte i do preparatu ma dostęp wilgotne powietrze. Preparaty takie mają właściwości higroskopijne, po rozszczelnieniu opakowań lub niedokładnym ich zamknięciu mogą tracić swoje właściwości a także zbrylać się, rozpuszczać itp.

Sprawdzić zatem należy szczelność opakowań i umiejscowić je tak, aby nie miały kontaktu z zimną i wilgotną powierzchnią. Dotyczy to także nawozów, które w tym celu warto ustawić np. na palecie.

Czy przemrożone preparaty można wykorzystać?

W takiej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność. Źle przechowywane produkty mogą tracić swoje właściwości, a więc i przeznaczenie. Mogą zwyczajnie nie zadziałać, zapchać dysze w opryskiwaczu (np. wytrąconymi osadami), a w bardzo skrajnych przypadkach takie preparaty mogą okazać się nawet fitotoksyczne dla roślin. Jeśli mamy wątpliwości co do danego preparatu, przed jego użyciem warto przebadać jego jakość. Można to wykonać w oddziale Instytutu Ochrony Roślin PIB w Sośnicowicach (Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin).