W 70 gospodarstwach położonych w różnych rejonach województwa dolnośląskiego przeprowadzono badanie ankietowe, które miało na celu ocenę zużycia chemicznych środków ochrony roślin w zależności od wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, struktury zasiewów oraz wielkości uzyskiwanych plonów.

Gospodarstwa do przeprowadzenia ankietyzacji wybrano celowo, przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Na podstawie wyników wysunięto kilka interesujących wniosków : po pierwsze potwierdza się dotychczasowa opinia, że im mniejsza powierzchnia gospodarstwa, tym mniej intensywna ochrona chemiczna. Po drugie, we wszystkich gospodarstwach najwięcej zużyto herbicydów i fungicydów, z kolei najmniej insektycydów. Stwierdzono także ciekawy fakt – największą ilość substancji czynnej na 1 ha UR zastosowano w gospodarstwach najmniejszych i największych, najmniej zaś w gospodarstwach o średniej wielkości. Odnotowano również, że w tych gospodarstwach, których ochrona roślin była wysoce schemizowana plony były zdecydowanie większe.

Większe zużycie środków ochrony w gatunkach roślin uprawnych, które uwzględniono w badaniach, była uzasadniona, ponieważ średni przyrost wartości plonu był większy na skutek zastosowania dodatkowej ilości substancji czynnej niż koszt ich zastosowania.

Badania zostały przeprowadzone przez Janusza Podleśnego oraz Annę Podleśną przez IUNG w Puławach i zostały opublikowane 4.10.2018 roku w serwisie progres.plantprotection.pl .