Nie potrzeba nam limitów związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Redukcja stosowania substancji czynnych dzieje się na naszych oczach już od kilku lat. Niepokoi zwłaszcza wycofywanie z rynku Unii Europejskiej produktów do ochrony przed szkodnikami, które np. z powodu zmian klimatu, coraz bardziej niszczą uprawy. Uszczupla się też paleta środków w ochronie rzepaku.

Indoksakarb wycofany

Tym razem nie odnowiono zatwierdzenia dla indoksakarbu, wynika tak z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2081 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej indoksakarb zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

Indoksakarb to substancja czynna z grupy oksadiazyn, której mechanizm działania polega na blokowaniu kanałów sodowych (grupa IRAC 22). Substancja występuje w insektycydach chroniących np. rzepak ozimy przed słodyszkiem rzepakowym czy chowaczem czterozębnym, ale też i w kukurydzy przeciw omacnicy prosowiance. Można ją znaleźć w preparatach ogrodniczych (owoce, warzywa).

Indoksakarb - do kiedy można stosować?

- Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające indoksakarb jako substancję czynną najpóźniej do dnia 19 marca 2022 r. r. Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 upływa dnia 19 września 2022 r. – podano w rozporządzeniu.