W ramach integrowanej ochrony roślin rolnicy zobowiązani są prowadzić monitoring upraw pod kątem pojawienia się w nich m.in. szkodników czy chorób. W ten sposób można bowiem określić progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów i na ich podstawie wykonać chemiczne zabiegi ochrony. Trafne wyznaczenie optymalnego terminu zabiegu ma często nawet większy wpływ na działanie użytego preparatu, niż nawet sama dawka środka. Stąd bieżąca lustracja jest bardzo potrzebna.

Rolnikom pomagają w tym systemy wspomagania decyzji. Jednym z nich jest Infopole, gdzie rolnik może uzyskać aktualne komunikaty, które będą się ukazywać w każdy piątek.

Od dziesięciu lat tworzą go eksperci firmy, którzy podczas okresu wegetacji monitorują warunki atmosferyczne, obserwują uprawy, odnotowują występowanie oraz stopień nasilenia szkodników i chorób. Informacje o zagrożeniu spływają z 24 punktów pomiarowych, równomiernie rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Publikowane w każdy piątek komunikaty wyróżnia szybki czas przepływu danych z punktów monitoringu do momentu publikacji na stronie firmy. Informacje mogą być też przesyłane na telefon, smartfon lub tablet, po wcześniejszym pobraniu aplikacji.