Słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, mszyca brzoskwiniowa, stonka ziemniaczana - to tylko kilka przykładów szkodników, przy zwalczaniu których należy szczególnie zwracań uwagę na  doniesienia w zakresie udokumnetowanych zjawisk odporności na dostępne substancje czynne. Problem odporności dotyczy także chwastów, w tym głównie miotły zbożowej, wyczyńca polnego, chabra bławatka oraz chorób w tym np. chwościka buraka.

Moniotorowaniem zjawiska odpornośc od wielu lat zajmują się jednostki naukowe, publikując swoje wyniki na łamach różnych czasopism naukowych czy podczas Sesji organizowanej przez Instytut Ochrony Roślin- PIB w Poznaniu. Śledzenie tych zmian wymagało zaangażowania. 

Na szzczęście zebrano te inforamcje. Aktualności w tym temacie zamieszczono na stronie Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu w dziale „Programy zapobiegania odporności organizmów szkodliwych”. Zamieszczone są tam także informacje dotyczące wykonanego monitoringu odporności. Ponadto odnaleźć tam można wiele informacji na temat Strategii Przeciwdziałania Odporności (fungicydowa, insektycydowa oraz herbicydowa), jak również wiele wydanych przez IOR - PIB ulotek informacyjnych dotyczących tego zagadnienia. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.