Na stoisku wystawienniczym można było zapoznać się z możliwościami platformy cyfrowej Xarvio, Największym zainteresowaniem cieszyło się Xarvio Field Manager, czyli narzędzie służące do wspomagania decyzji zabiegowych dotyczących ochrony upraw na bazie przewidywanego rozwoju roślin uprawnych oraz ryzyka porażenia przez patogeny. Kolejnym prezentowanym rozwiązaniem jest Xarvio Scouting, czyli serwis rozpoznający choroby oraz chwasty zagrażające naszym polom. Możliwości Xarvio są większe.

- „Nasze rozwiązania digital farming doskonale wpisują się w aktualny trend rozwoju rolnictwa precyzyjnego, cyfryzacji, ale także powszechnej dostępności, a ich użyteczność i atrakcyjna forma powinny zachęcić do stosowania wielu rolników w Polsce” – podkreślił Paweł Malinowski, z Działu Marketingu Agricultural Solutions BASF Polska.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem prezentowanym na Forum jest technologia ecovio, czyli biodegradowalnych folii rolniczych, które BASF testuje w Polsce już od 2 lat. Rozwiązanie badane naukowo jest między innymi w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz testowane już było p w 5 gospodarstwach i na 6 uprawach warzywniczych w całym kraju.

-„Ecovio to gotowe rozwiązanie, dzięki któremu polski rolnik nie tylko dba o środowisko, nie generuje masowych odpadów zużytych folii rolniczych, ale i wpływa na wysokość plonu, zdrowotność roślin, a także lepsza gospodarkę wodą. A co najważniejsze, to ta technologia zwyczajnie się opłaca” – podkreślał Maciej Wita, Regionalny Doradca Agronomiczny ds. Upraw Warzywniczych z Działu Agricultural Solutions BASF Polska.