Firma BASF dostosowuje swoje badania i skupia się na rynku i branżach klientów globalnych. Oprócz dalszego rozwoju ugruntowanego portfela biznesowego główny nacisk w badaniach kładzie się teraz na te dziedziny wzrostu i technologii, które odpowiadają na wyzwania społeczne i oferują koncernowi BASF odpowiedni potencjał biznesowy.

- Aby wykorzystać szanse wzrostu, systematycznie poszerzamy nasz portfel produktów i technologii, utrwalając w jeszcze większym zakresie swoją obecność na arenie międzynarodowej i zwiększając wysiłki w celu opracowania rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi w przyszłości- wyjaśnia dr Andreas Kreimeyer, członek Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF.

Podstawą tej nowej orientacji jest strategia BASF „Tworzymy chemię", poprzez którą firma kładzie większy nacisk na zrównoważony rozwój i innowacje. W 2012 r. BASF planuje zwiększenie wydatków na badania i rozwój do kwoty 1,7 mld euro (poprzedni rok 2011: 1,6 mld euro).