Jak informuje firma zmiana organizacyjna dotyczy zarówno podziału regionalnego w ramach istniejącej sieci sprzedaży, jak i znacznego, bo prawie dwukrotnego zwiększenia liczby przedstawicieli terenowych. Nowością jest wyodrębnienie pionu doradców obsługujących sklepy, gdzie zaopatrują się klienci detaliczni – liczy on 9 pracowników. Drugi pion, w którym zatrudnionych jest obecnie 15, a docelowo będzie 20 osób, to doradcy współpracujący bezpośrednio z większymi gospodarstwami rolnymi.

– Zmiany te są konsekwencją naszego nieustającego rozwoju. Dziś mamy w ofercie już 54 produkty, a za kilka miesięcy zapewne będzie ich jeszcze więcej. To nasz wyróżnik, nie ma na rynku innej firmy, która by tak szybko rozwijała się i tak szybko powiększała swoje portfolio – komentuje Robert Smorawski, Wiceprezes ds. sprzedaży w Innvigo.

Obecnie oferta Innvigo obejmuję zarówno preparaty jednoskładnikowe, jak i coraz częściej preparaty wieoskładnikowe. W skład portfolio wchodzi aktualnie 28 herbicydów, 14 fungicydów, 4 zaprawy nasienne, 3 insektycydy, 3 regulatory wzrostu, preparat do przechowywania owoców oraz adiuwant. Firma kładzie duży nacisk na dostarczanie rolnikom nie tylko pojedynczych produktów, ale przede wszystkim kompletnych technologii do poszczególnych upraw. Technologie i zalecenia opracowywane są na podstawie setek doświadczeń, które każdego roku realizuje dział badawczo-rozwojowy na poletkach doświadczalnych, prowadzonych w kilku lokalizacjach w Polsce. Dzięki temu doradcy z pełną odpowiedzialnością mogą rekomendować skuteczne, sprawdzone rozwiązania, dopasowane do potrzeb różnych pól i do występujących tam zagrożeń.

Jednym z efektów prowadzonych doświadczeń jest uzyskanie pogłębionej wiedzy o poszczególnych substancjach aktywnych i oferowanych produktach, co pozwala na komponowanie unikalnych technologii i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. W wielu przypadkach właśnie na podstawie badań i obserwacji okazuje się, że dana substancja czy określony produkt z powodzeniem może znaleźć inne zastosowanie niż w dotychczasowej praktyce i zaleceniach – dotyczy to np. zmiany momentu użycia lub odmiennego ulokowania w ramach danej technologii.

Preparaty tej firmy są używane na 10 mln ha krajowych pól rocznie. Sprzedaż prowadzona jest również w 12 innych krajach, m.in. w Czechach, Rumunii, na Węgrzech, Słowacji, w Belgii i we Włoszech, produkty mają także rejestracje w kolejnych 5 państwach i planowana jest dalsza ekspansja w różnych częściach świata.