Yodo 100 OD, zawierający jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika), to selektywny preparat o działaniu układowym. Preparat zwalcza m.in. miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne, hamując ich wzrost i rozwój. Działanie chwastobójcze widoczne jest już po kilku dniach, a pełen efekt uzyskuje się po upływie 14-28 dni.

Yodo 100 OD ma postać koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą i przeznaczony jest do stosowania nalistnego. Zabieg należy wykonać wiosną, w okresie od rozpoczęcia wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30). Zalecana dawka wynosi 0,1 l/ha, przy czym herbicyd powinien być stosowany łącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu, także w dawce 0,1 l/ha. Aby zapewnić rolnikom wygodę, Yodo 100 OD trafi do sprzedaży w zestawach z adiuwantem Adjusafner.

Yodo 100 OD eliminuje wrażliwe na herbicydy z grupy inhibitorów ALS biotypy miotły zbożowej, jak również inne chwasty dwuliścienne: bodziszka drobnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różową, mak polny, marunę nadmorską, niezapominajkę polną, przetacznika bluszczykowego, przytulię czepną, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego oraz tobołki polne.

Preparat może być komponentem do sporządzania mieszanin herbicydowych. Wśród rekomendowanych przez Innvigo składników do ich tworzenia są m.in. herbicydy: Tytan/Toto 75 SG, Major 300 SL, Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC, czyli „Herbicydowy Zestaw Mocy” oraz tegoroczna nowość – trójskładnikowy preparat Fundamentum 700 WG.

Rassel 100 SC to preparat do eliminacji jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym, który wykazuje największą skuteczność w przypadku roślin w fazie 2-6 liści. Wśród chwastów wrażliwych na działanie tego herbicydu są: przytulia czepna, samosiewy rzepaku, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, rumianek pospolity, rumian polny, bodziszek drobny, tasznik pospolity, mak polny, chaber bławatek, przetacznik bluszczykowy i niezapominajka polna.

Substancją czynną herbicydu Rassel 100 SC jest florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn), o działaniu układowym. Preparat ma postać koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą i przeznaczony jest do stosowania nalistnego. Gdy występują sprzyjające warunki pogodowe, chwasty zostają zniszczone w 7-10 dni. Przy niższych temperaturach, około 4⁰C, proces eliminacji chwastów zajmuje ok. 3 tygodni.

W pszenicy ozimej Innvigo zaleca aplikację herbicydu w dawce 50 ml/ha – od fazy 3 liścia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 13-31). W pszenżycie ozimym zalecana dawka to również 50 ml/ha, termin stosowania przypada od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 24-31).