Miotła musi być zwalczona jesienią

Ale nie tylko miotła. Jak podczas swojego wystąpienia zaznaczył Marcin Bystroński, jesienne zabiegi herbicydowe to podstawa, a wiosna powinna być czasem jedynie na "poprawki".

- Jesienne zwalczanie miotły zbożowej jest łatwiejsze i tańsze oraz pozwala na lepszą kontrolę szczepów odpornych - tłumaczyli eksperci Innvigo.

Do jesiennego zwalczania chwastów w łanach zbóż firma Innvigo ma w ofercie 6 produktów, które podzielić można na dwie grupy: działające głównie doglebowo (częściowo nalistnie) i działające głównie nalistnie (częściowo doglebowo). Do pierwszej grupy zaliczają się herbicydy: Cevino 500 SC z flufenacetem, Amstaf 800 EC z prosulfokarbem oraz Adiunkt/Saper 500 SC z diflufenikanem. Z kolei do herbicydów działających głównie nalistnie zaliczają się: Rassel 100 SC z florasulamem, Galmet 20 SG z metsulfuronem metylu oraz wieloskładnikowy Fundamentum 700 WG (s.cz.: tribenuron metylowy, florasulam, metsulfuron metylowy).

W spektrum chwastów zwalczanych przez flufenacet są głównie gatunki jednoliścienne, z kolei prosulfokarb polecany jest do walki z chwastami dwuliściennymi (fot. JŚ-S).
W spektrum chwastów zwalczanych przez flufenacet są głównie gatunki jednoliścienne, z kolei prosulfokarb polecany jest do walki z chwastami dwuliściennymi (fot. JŚ-S).

Na bazie swoich jesiennych herbicydów Innvigo proponuje kilka gotowych rozwiązań, do zakupu w kartonikach na 2 lub 4-5 ha:

  • zestaw RGC do stosowania od fazy trzeciego liścia do początku krzewienia (BBCH 13-20), w skład którego wchodzą preparaty: Cevino 500 SC (zamiennie Amstaf 800 SC), którego substancja czynna flufenacet ma za zadanie zwalczać chwasty jednoliścienne, w tym miotłę zbożową; Rassel 100 SC, Galmet 20 SG, które zwalczają chwasty dwuliścienne.
  • bardziej ekonomiczny pakiet HerbiBox do stosowania od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia (BBCH 11-20); środki Cevino 500 SC i Galmet 20 SG.
  • pakiet CAR do stosowania od fazy trzeciego liścia do początku krzewienia (BBCH 13-20): Cevino 500 SC, Adiunkt/Saper 500 SC, Rassel 100 SC. Dzięki dodatkowi diflufenikanu polecany jest na pola z problemem fiołka polnego czy przytulii czepnej.

Jedną z propozycji "niekartonikowych" jest także technologia z wykorzystaniem metsulfuronu metylu (stosowanie w BBCH 11-20), w skład której wchodzą produkty Cevino 500 SC, Adiunkt/Saper 500 SC oraz Galmet 20 SG. Szczególnie polecana jest w przypadku wysokiej presji bodziszka. Możliwe jest także zastosowanie czteroproduktowego, kompletnego zestawu herbicydów: Cevino, Adiunkt/Saper, Rassel i Galmet.

Dla producentów, którzy skłaniają się ku ochronie herbicydowej rozłożonej na zabieg doglebowy i nalistny, Innvigo proponuje technologię sekwencyjną: pierwszy zabieg doglebowy w fazie BBCH 00-20 preparatami Cevino 500 SC lub Amstaf 800 EC; oraz drugi zabieg nalistny (BBCH 21-39 - jesienią lub wiosną) środkiem Fundamentum 700 WG.

Jak zapowiedziała na konferencji firma, już wkrótce możemy się spodziewać w ofercie nowego, trójskładnikowego herbicydu jesiennego.

Ochrona fungicydowa od ziarna do kłosa

Marcin Bystroński z firmy Innvigo zaprezentował trzy zaprawy nasienne dedykowane do najwcześniejszej ochrony fungicydowej zbóż. Rolnicy do wyboru mają dwie jednoskładnikowe zaprawy: Madron 50 FS (s.cz.: fludioksonil) lub Triter 050 FS (s.cz.: tritikonazol). Dostępna jest także zaprawa łącząca obie substancje czynne w jednym produkcie: Flutrix 050 FS (fludioksonil i tritikonazol).

Zakres działania zapraw fungicydowych od Innvigo (fot. JŚ-S).
Zakres działania zapraw fungicydowych od Innvigo (fot. JŚ-S).

Eksperci firmy podkreślili także, że w tym sezonie wykonanie zabiegu T-3 to konieczność, ponieważ specyficzny przebieg warunków pogodowych stwarza obecnie idealne warunki do rozwoju chorób.

- Okres suszy na początku wiosny uśpił patogeny, ale niedawne opady sprawiły, że obecnie zagrożenie chorobami jest ogromne. Zabieg T-3 chroni w tej chwili nie tylko kłos, ale cały czas wpływa na zdrowotność także liścia flagowego i podflagowego - tłumaczył Bystroński.

 W tym zabiegu Innvigo zaleca wykorzystanie metkonazolu, który dobrze poradzi sobie z rdzami i fuzariozami, z dodatkiem difenokonazolu, który wzmocni skuteczność mieszaniny w walce z septoriozami. Jeżeli nie stosowano w zabiegu T-1 bądź T-2 prochlorazu, można go wykorzystać także w zabiegu T-3, co pozwoli zadbać o odpowiednią rotację substancji czynnych.

W odpowiedzi na spodziewane wycofywania kolejnych triazoli, Innvigo planuje wprowadzenie do oferty w kolejnym sezonie kombinacji protiokonazolu z azoksystrobiną. Niedawno wprowadzony fungicyd Ozzi 75 WG z cyprodynilem ma wypełnić lukę po prochlorazie, ponieważ wykazuje podobną skuteczność w zwalczaniu chorób podstawy źdźbła.