Przegląd rejestracji etykiety dla imidaklopridu z grupy neonikotynoidów został rozpoczęty w grudniu 2008 roku. Tematy zgłoszone do przeglądu zawierały niepewność co do wpływu neonikotynoidów na gatunki zapylaczy, odnoszące się do raportów o incydentach ginięcia pszczół. Agencja Ochrony środowiska (EPA) analizuje obecnie imidakloprid i skupia się wyłącznie na pszczołach.

Analiza EPA sugeruje, że substancja czynna zabija pszczoły w niektórych przypadkach. Stosowany w pewnych ilościach imidiakloptid stanowi zagrożenie przede wszystkim w roślinach kwitnących w czasie nalotu pszczół. Analiza sugeruje ilości substancji czynnej stanowiące zagrożenie przy stosowaniu w bawełnie (oleiste), soi i drzewach kwitnących.

Dla roślin oleistych, gdzie dopuszczono wykorzystanie zapraw neonikotynoidowych (rzepak, słonecznik) sugeruje zagrożenie dla poszczególnych pszczół, natomiast nie ma danych o szkodliwości nektaru i pyłku na kolonie pszczół. Analiza sugeruje także brak ryzyka (z gleby, nasion, dolistnie) przy wykorzystaniu w innych uprawach, nieatrakcyjnych dla pszczół - w tym zbóż, ziemniaków. Imidiakloptid nie posiada rejestracji w Polsce.

EPA analizuje jeszcze cztery substancje czynne z grupy neonikotynoidów: tiametoksam (Actara 25 WG, Cruiser 70 WS, Cruiser SB 600 FS), skreśloną clotianidynę (składnik zaprawy Modesto 480 FS) i niezarejestrowany dinotefuran. Werdykt dla tych substancji czynnych zostanie ogłoszony w 2017 roku.