Zabieg zwalczania szkodników łuszczynowych wykonuje się najczęściej w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych, gdy rzepak jest w fazie BBCH 65-67. Do walki z chowaczem podobnikiem i pryszczarkiem kapustnikiem wykorzystać można kilka substancji czynnych.

W temperaturach poniżej 20 st. C stosuje się substancje czynne z grupy pyretroidów:

 • alfa-cypemetryna, np. preparaty: Alfa 100 EC, Alfa Cyper 100 EC, Fastac 100 EC w dawce 0,1-0,12 l/ha;
 • beta-cyflutryna np. Bulldock 025 EC, Pitbul 025 EC w dawce 0,25 l/ha;
 • deltametryna, np. w preparacie Decis Mega 50 EW w dawce 0,15 l/ha i Patriot 100 EC w ilości 0,075 l/ha;
 • zeta-cypermetryna zawarta np. w Alstar 100 EW, Fury 100 EW, Titan 100 EW w ilości 0,1 l/ha;
 • esfenwalerat, w insektycydzie Sumi-Alpha 050 EC w ilości 0,25 l/ha;
 • tau-fluwalinat w preparacie: Kaliber 240 EW, Mavrik Vita 240 EW w dawce 0,2 l/ha;
 • lambda-cyhalotryna np. w preparacie Achilles 100 CS, Helm-Lambda 100 CS w dawce 0,06-0,075 l/ha.

W temperaturze powyżej 20 st. C stosuje się także etery arylo-propylowe – substancję czynną:

 • etofenproks, na której bazuje Tribeon 30 EC w dawce 0,25-0,3 l/ha.

Niezależnie o temperatury stosuje się preparaty należące do grupy neonikotynoidów. Przeciwko chowaczowi podobnikowi i pryszczarkowi kapustnikowi wykorzystać można substancję czynną:

 • acetamipryd, np. Kobe 20 Sp, Mospilan 20 SP w ilości 0,08-0,12 kg/ha.

W temperaturach do 25 st. C przeciwko tym szkodnikom zarejestrowane są też gotowe mieszaniny fabryczne:

 • tiachlopryd + deltametryna w preparacie Proteus 110 OD w dawce 0,5 - 0,6 l/ha;
 • lambda-cyhalotryna + acetamipryd w preparcaie Inazuma 130 WG w dawce 0,16-0,20 kg/ha;
 • beta-cyflutryna + chloropiryfos w preparcacie Pyrniex Supreme 262 ZW w dawce 1-1,25 l/ha.

Zabieg chemicznego opryskiwania przeprowadza się w godzinach wieczornych.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: chowacze, słodyszek i...