O tym, że beta-cyflutryna zniknie z rynku Unii Europejskiej pisaliśmy jako pierwsi już na portalu farmer.pl.

Teraz informacje na swoich stronach internetowych „zawiesiło” ministerstwo rolnictwa. - Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 2020/892 z 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej beta-cyflutryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 206 z 30.06.2020, str. 5) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 20 stycznia 2021 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna – informują.

- Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną beta – cyflutrynę do dnia 20 lipca 2021 r. – podaje resort rolnictwa.

Jak dalej informuje ministerstwo rolnictwa wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną beta – cyflutrynę do dnia 20 lipca 2021 r.

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin w skład, których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób:
- środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 20 stycznia 2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 maja 2021 r.;
- środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 20 stycznia 2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 20 lipca 2021 r.

Usunięcie tej substancji znacznie ograniczy możliwości ochrony wielu upraw rolniczych, ale też i ogrodniczych przed szkodnikami. Należy bowiem przypomnieć, produkty m.in. oparte o nią aplikuje się w uprawie: pszenicy ozimej na mszycę zbożową i skrzypionki; rzepaku ozimym na chowacza brukwiaczka, czterozębnego i podobnika i pryszczarka kapustnika; buraka cukrowego na pchełkę burakową; ziemniaka na stonkę ziemniaczaną; peluszki, bobiku, lnu m.in. na mszycę, oprzędziki, strąkowca czy pachówkę strąkóweczkę; ale też w uprawach ogrodniczych np. kapusty czy cebuli.

Beta-cyflutryna należy do grupy chemicznej pyretroidów. Jej miejscem działania są kanały sodowe w komórkach nerwowych owadów. Substancja ta powoduje wydłużenie ich otwarcia, co przyczynia się do zaburzeń w przewodnictwie nerwowym i prowadzi do śmierci owada. Optymalna temperatura do działania środków zawierających tę substancję to poniżej 20 st. C.