Zabieg zwalczania szkodników łuszczynowych wykonuje się najczęściej w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych, gdy rzepak jest w fazie BBCH 65-67. Przy opryskiwaniu insektycydem brać pod uwagę trzeba, że pszczoły latają już wcześnie rano, dlatego zabieg insektycydem zwalczającym przyprowadza się tylko w godzinach późnowieczornych lub nocnych, a nie rano. Dotyczy to także dni pochmurnych.

Do walki z chowaczem podobnikiem i pryszczarkiem kapustnikiem wykorzystać można kilka substancji czynnych.

W temperaturach poniżej 20°C stosuje się substancje czynne z grupy pyretroidów:

 • alfa-cypemetryna, np. preparaty: Alfa 100 EC, Alfa Cyper 100 EC, Fastac 100 EC w dawce 0,1-0,12 l/ha;
 • beta-cyflutryna np. Bulldock 025 EC, Pitbul 025 EC w dawce 0,25 l/ha;
 • deltametryna, np. w preparacie Decis Mega 50 EW w dawce 0,15 l/ha i Patriot 100 EC w ilości 0,075 l/ha;
 • zeta-cypermetryna zawarta np. w Alstar 100 EW, Fury 100 EW, Titan 100 EW w ilości 0,1 l/ha;
  esfenwalerat, w insektycydzie Sumi-Alpha 050 EC w ilości 0,25 l/ha;
 • tau-fluwalinat w preparacie: Kaliber 240 EW, Mavrik Vita 240 EW w dawce 0,2 l/ha;
 • lambda-cyhalotryna np. w preparacie Achilles 100 CS, Helm-Lambda 100 CS w dawce 0,06-0,075 l/ha.

W temperaturze powyżej 20°C stosuje się także etery arylo-propylowe – substancję czynną etofenproks, na której bazuje Trebon 30 EC w dawce 0,25-0,3 l/ha.

Niezależnie o temperatury stosuje się preparaty należące do grupy neonikotynoidów. Przeciwko chowaczowi podobnikowi i pryszczarkowi kapustnikowi wykorzystać można substancję czynną:

acetamipryd, np. Kobe 20 SP, Mospilan 20 SP w ilości 0,08-0,12 kg/ha;
tiachlopryd, np.: Berta 240 OD, Biscaya 240 OD, Vima-Tiachloprid w dawce 0,3 l/ha.

W obecnych warunkach dobrym rozwiązaniem jest stosowanie neonikotynoidów z pyretrioidem.
- Nieonikotynoidy działają dłużej i niezależnie od temperatury. Natomiast pyretroidy wymagają temperatur poniżej 20°C i w takich warunkach działają od razu. M.in. dlatego dobrze jest sięgać po mieszaniny substancji z tych grup. Wówczas taką mieszaninę zastosować można już od 10°C – mówi prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

W temperaturach do 25°C przeciwko tym szkodnikom zarejestrowane są też gotowe mieszaniny fabryczne: 

 • tiachlopryd + deltametryna w preparacie Proteus 110 OD w dawce 0,5 - 0,6 l/ha;
 • lambda-cyhalotryna + acetamipryd w preparacie Inazuma 130 WG w dawce 0,16-0,20 kg/ha;
 • beta-cyflutryna + chloropiryfos w preparacie Pyrniex Supreme 262 ZW w dawce 1-1,25 l/ha - stosuje się po opadnięciu wszystkich płatków kwiatowych, np. na kolejny zabieg przeciwko pryszczarkowi kapustnikowi.

- Z uwagi na warunki pogodowe obserwujemy występowanie 4 pokoleń pryszczarka kapustnika i często jeden zabieg przeciwko pryszczarkowi jest niewystarczający. Zwrócić trzeba uwagę na historię pola, jeśli w roku wcześniejszym pryszczarek silnie atakował, to także w bieżącym sezonie należy liczyć się z tym, że po ok. 10 dniach od pierwszego zabiegu wymagany będzie kolejne użycie insektycydu – wskazuje profesor.

 >>> Kiedy chowacz i pryszczarek przekracza próg szkodliwości