Według przeprowadzonych badań, na przestrzeni ostatnich lat, liczebność niektórych gatunków drastycznie spadła. Obserwacje dotyczyły 17 gatunków. Liczebność 8 wyraźnie spadła, dane dotyczące 6 są niepewne i wymagają dalszej weryfikacji, wielkość populacji 2 była stała, a tylko u 1 gatunku wzrosła.

Postawiono hipotezę, że intensywna produkcja rolnicza ma negatywny wpływ na liczebność badanych motyli. Szczególnie stosowane dotąd metody użytkowani łąk -  w tym częste i niewłaściwe koszenie, uniemożliwia swobodne rozmnażanie się tych owadów. Również nawożenie zmieniające skład runi łąkowej ogranicza rozwój niektórych gatunków.

Być może ogłoszony raport spowoduje, że Komisja Europejska przyjrzy się baczniej tej problematyce, a w konsekwencji opracuje nowe restrykcyjne przepisy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych.